Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 11.04.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda

Skokově roste zájem o rekvalifikace ze strany zaměstnanců, prohlásil to v pořadu Interview ČT24 generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof. Podle něho jde o dobrý signál toho, že lidé zhodnocují, co umí, o co je zájem a co by se mohli naučit, aby se lépe uplatnili na trhu práce. Už v minulosti zmínil, že o práci přijde v budoucnu až 300 tisíc lidí, pozitivní je ale, podle něho, to, že by mělo dalších 500 tisíc pracovních míst vzniknout.

Podle ředitele Krištofa jde o pozitivní trend, kdy naši občané pochopili, že je to pro ně dobrá příležitost. Podle něho se ukazuje, že zájem o kurzy na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí mají i lidé, kteří ještě o práci nepřišli, což je, podle něho, z jejich strany nejlepší prevence. „Starají se o svoji kvalifikaci. Výhoda je, že oni kvůli tomu nemusí na úřad práce a nemusí nám dokazovat, jestli si práci hledají, skutečně je to otevřené pro každého, kdo je starší patnácti let,“ podotkl.

Ředitel Krištof rovněž zmínil, že jde o širokou škálu kurzů – od češtiny pro Ukrajince až přes řidičské kurzy či velmi odborné kurzy v digitální oblasti.

Současně poukázal na to, že nezaměstnanost v České republice je dlouhodobě jedna z nejnižších v Evropě. „My máme i ty ostatní parametry, co se týká trhu práce skvělé, tj. máme nízkou chudobu, nízké sociální vyloučení. To jsou všechno parametry, které Česko dávají do dobré pozice,“ řekl. Podle něho, na druhé straně, bude však klesat zájem o nízko kvalifikované pozice a naopak, bude růst zájem o kvalifikované, což bude, podle něho, určitý problém.

Zároveň k tomu podotkl, že situace u nás je zakonzervovaná. „Dokážu si představit, že českému trhu práce by slušela větší flexibilita, že by zvlášť některým oborům slušelo to, že by se zaměstnanci více točili, což by ve skutečnosti bylo benefitem jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance,“ dodal s tím, že Česko má také konzervativní zákoník práce.

„V Norsku nebo Dánsku je zákoník práce nahrazen do velké míry dohodou mezi zaměstnavateli a odbory, a ti se dohodnou na tom, jak ten trh nejlépe nastavit, takže třeba ve stavebnictví je jednodenní výpovědní doba,“ dodal s tím, že se mu líbí, jak v těchto zemích probíhá dialog mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. „Trh se tam vyvíjel 130 let, tak to se sem nepřenese lusknutím prstu,“ dodal.

Podle něho je stále také prostor pro úřad práce a jeho posilování v oblasti rekvalifikací a hledání zaměstnání. „Věřím, že když lidé dál budou využívat e-shop s rekvalifikacemi, tak tam přibyde ještě více zajímavých kurzů, než tam aktuálně je. Koneckonců pracujeme na tom zhruba půl roku,“ podotkl s tím, že se na úřad obracejí i firmy, které poptávají dané pracovníky.

„My pro firmy v dubnu ještě otevřeme příležitost, jak z evropských peněz zadotovat vzdělávání pro zaměstnance v oblasti digitalizace a průmyslu 4.0. To je příležitost, kterou chceme otevřít,“ dodal.

Zmínil také, že v budoucnu obecně zmizí méně kvalifikované profese. To je ty, které může udělat robot nebo umělá inteligence. Načež dodal, i některé kvalifikované, jako jsou například překladatelky. „Ty jsou kvalifikované, ale ta umělá inteligence už je umí velmi dobře nahradit,“ konstatoval.

Zopakoval, že zanikne zhruba 300 tisíc míst a vedle toho 500 tisíc nových vznikne. „Ta bilance je tedy pořád pozitivní, je to v horizontu zhruba pěti let a my máme díky práci ministerstva práce a sociálních věcí pět miliard na to, abychom lidem v České republice pomohli kvalifikaci posílit,“ dodal s tím, že to ale není tak, že by se měli z dělníků stát programátoři. „To je příliš velký skok. Ale každému člověku, který nyní vykonává nějakou profesi, pomůže, když posílí svoje digitální dovednosti,“ podotkl.

Mrzí ho, že z trhu vypadávají starší lidé. „Mají skvělou pracovní morálku, mají výborné zkušenosti, ale nemají digitální dovednosti. Najednou vidíme, že nenapíšou kvalitní životopis, nepřipojí se na pohovor přes Teams a najednou nedostanou dobře kvalifikovanou práci,“ podotkl s tím, že k tomu má pomoci právě web MPSV, kde lidé tyto dovednosti mohou získat, aniž by se styděli si říci o pomoc.

K interview generálního ředitele Úřadu práce Daniela Krištofa můžeme jenom dodat, že pan ředitel v celku správě reaguje na změny v systému práce, která se, v současně době, velmi intenzivně prosazují, a to kvůli automatizaci, robotizaci a digitalizaci. Ale příklad Norska a Dánska, kde, podle něho, neexistuje zákoník práce, ale dohoda mezi zaměstnavateli a odbory, nelze, automaticky přenést na české podmínky, což ostatně, sám ředitel Krištof sám, ve svém interview, připouští. Existenci zákoníku práce u nás odbory vždy hájily, a kdykoliv docházelo ke snahám jej zrušit, či alespoň omezit, tak vždy k daným návrhům, které byly většinou předloženy zaměstnavateli, měly odbory odmítavý postoj. Posledním příkladem z poslední doby, je návrh členů NERVu na propouštění ze zaměstnání bez udání důvodu. To odbory zásadně odmítají!

  • Zdroj: Česká televize