Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 11.09.2023
  • Autor: Miroslav Svoboda

Lidé s hendikepem, ať už zdravotním nebo sociálním, potřebují mnohem více než práci. Musí dostat příležitost začlenit se do společnosti a dál se rozvíjet. Podle zpravodajství ekonomického magazínu Finmag právě to umožňuje sociální podnikání. Načež k magazín k tomu dále dodává, že nejinspirativnější sociální firmy letos poprvé ocení národní ceny Zlatá vážka.

V České republice je, podle dat Českého statistického úřadu, více než milion lidí se zdravotním postižením. Jsou to lidé s invalidním důchodem (OZP) i zdravotně znevýhodnění (OZZ), kteří na invalidní důchod nemají nárok. „Pouze necelých 30 procent lidí v produktivním věku se zdravotním hendikepem je zaměstnáno a uplatňuje svůj profesní potenciál,“ říká pro Finmag Zdeněk Kosour, mluvčí Deklarace odpovědného podnikání a ředitel sociálního podniku Kolibřík CSR.

Hendikepovaným lidem práci většinou dávají chráněné dílny nebo také veřejnosti zatím nepříliš známé sociální podniky. „Spousta lidí zná pojmy chráněná dílna či chráněný trh práce, kde fungují asi čtyři tisíce podniků, které zaměstnávají přes 70 tisíc lidí. Málokdo už ale zná sociální podniky. Ty fungují ve více než 400 provozovnách a přináší vyšší hodnotu zaměstnávání zdravotně znevýhodněných,“ říká k tomu Zdeněk Kosour.

Finmag dále uvádí, že celý chráněný trh práce výrazně roste. V roce 2022 náklady na něj, podle ministerstva práce a sociálních věcí, přesáhly 10,3 miliardy korun, přičemž ještě v roce 2018 dosahovaly 7,1 miliardy korun. „Velmi podstatná část těchto nákladů se vrací od sociálních podniků státu zpět formou plateb za odvody nebo daně. Navíc stát šetří nemalé peníze za nevyčerpanou podporu v nezaměstnanosti a další, které se na zaměstnance už nevztahují,“ doplnil Zdeněk Kosour.

Hlavními pilíři sociálního podnikání jsou společenský, environmentální a ekonomický prospěch, ke kterým se společnosti zavazují i ve své zakladatelské listině. Častý je důraz na pozitivní lokální dopad.

„Sociální firmy se vyznačují tím, že zaměstnávají alespoň 50 procent zaměstnanců s hendikepem, nejčastěji tím zdravotním, a zároveň se přihlásily k principům sociálního podnikání. Mezi ty patří například reinvestice části zisku zpátky do firmy, zapojení zaměstnanců do rozhodování nebo zajištění psychosociální podpory. Na rozdíl od běžných podniků z chráněného trhu práce sociální firmy daleko více rozvíjejí zaměstnance s hendikepem a pracují mnohem udržitelněji,“ vyzdvihl Zdeněk Kosour.

Pokud jde o soutěž Zlatá vážka, zájemci se do ní přihlašovali od dubna do července letošního roku. Hlásit se mohli sami. Některé z nich oslovili pořadatelé nebo je nominovali jejich zákazníci či spolupracující instituce. Ceny se udílí v šesti soutěžních kategoriích: Inovativní podnik, Rozvoj regionu, Inspirativní spolupráce, Asistent/ka roku, Instituce roku a Osobnost roku.

O vítězích v kategoriích Inovativní podnik, Rozvoj regionu a Inspirativní spolupráce rozhodne hlavní porota, ve které budou i zástupci všech poslaneckých klubů. O vítězích v kategoriích Osobnost a Instituce roku budou hlasovat členové veřejné poroty. Slavnostní vyhlášení proběhne během galavečera, který se uskuteční v listopadu letošního roku v Černínském paláci. V každé kategorii budou vyhlášeni tři nominovaní. První z nich získá v závislosti na kategorii od 80 do 100 tisíc korun, ti další pak odborné mediální nebo byznysové poradenství v hodnotě desetitisíců korun.

Finmag dále konsatuje, že sociální firmy přinášejí svým zákazníkům služby v režimu náhradního plnění, které využívají společnosti nad 25 zaměstnanců, pakliže neplní zákonem stanovený počet – čtyři procenta z celkového počtu – zaměstnaných osob s hendikepem. Aktuálně probíhají diskuse nad jeho další podobou, protože současný sytém je kvůli chybějícím kontrolním mechanismům dlouhodobě neudržitelný.

„Spolupráce se sociálními firmami znamená pro řadu společností příležitost využití nového pracovního trhu. Tam, kde i z důvodu nízké nezaměstnanosti mají firmy problémy s obsazením míst, stále častěji vznikají spolupráce, kdy společnosti odklánějí své činnosti právě do sociálních firem,“ dodal k tomu Zdeněk Kosour.

Magazín Finmag dále připomíná, že sociální podnikání je moderní způsob podnikání na chráněném trhu práce. Legislativně funguje v Evropě i ve spoustě dalších zemích světa. „Česko je v tomhle směru hodně pozadu. Dlouhá léta nám chybí legislativní rámec. I proto jsme rádi, že aktuálně ministerstvo finalizuje práce na návrhu zákona o sociálním podniku. V závěru roku by se mohl dostat do sněmovny,“ zmínil dále Zdeněk Kosour, který se s Deklarací odpovědného podnikání podílel na připomínkování.

Podle magazínu Finmag návrh zákona o sociálním podnikání v létě prochází mezirezortním připomínkovým řízením a po vypořádání připomínek přijde návrh na vládu.

V loňském roce Deklarace odpovědného podnikání, která je v České republice největší organizací zastřešující sociální firmy, pořádala sérii eventů ve sněmovně, kde se politikům problematiku sociálního podnikání snažila přiblížit. A právě při této příležitosti vznikl i nápad na ocenění Zlatá vážka, které získalo záštitu Poslanecké sněmovny, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zahraničí a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové.

Generálním partnerem Zlaté vážky je ČSOB, která pracuje se sociálními podniky už od roku 2009. „Pro mnoho českých firem je společenská odpovědnost už dávno neodmyslitelnou součástí každodenního podnikání. Záleží nám na tom, kde a jak žijeme, a hledáme příležitosti, jak společnost dále rozvíjet. A právě sociální podnikání považujeme za poněkud nedoceněnou a ze strany veřejnosti i firem zatím málo viditelnou oblast naší ekonomiky. A to chceme změnit,“ komentoval projekt národních cen sociálního podnikání Zlatá vážka generální ředitel ČSOB Aleš Blažek.

Šanci vyhrát mají ojedinělé, úspěšné a inspirativní příběhy, které pomohou popularizovat sociální podnikání. „Důležitá je proto v přihlášce kolonka, kde je potřeba popsat svůj příběh a uvést, proč by měl přihlášený vyhrát,“ vysvětlil Zdeněk Kosour podmínky soutěže.

A prozradil, že se organizátoři snažili, aby registrace byla co nejjednodušší. Jedinou podmínkou u sociálních podniků tak je, aby byly uvedeny v adresáři českého sociálního podnikání ministerstva práce a sociálních věcí.

Přihlásilo se přes 70 projektů. Mezi zajímavé adepty, podle Zdeňka Kosoura, patří třeba sociální podnik, který provozuje bioplynovou stanici. „Právě na příběhu Revenia a jeho bioplynky je vidět, že sociální firmy zvládnou i velmi náročné projekty,“ řekl.

Sociální podniky tak čeká klíčový rok. Na jeho konci může být, vedle vzniku vlastních národních cen, také nová legislativa, která otevře dveře větším pracovním příležitostem lidí s hendikepem.

  • Zdroj: Finmag.cz