• Zveřejněno: 14.04.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

V úterý 13. dubna 2021 Poslanecká sněmovna schválila senátní verzi zákona o potravinách, v níž Senát PČR vyškrtl příslušný paragraf o stanovení povinných kvót pro české potraviny na pultech obchodů nad 400 metrů čtverečních. Senát to zdůvodnil, že je to v rozporu s unijními předpisy. Takže, Poslanecká sněmovna v podstatě tuto senátní verzi včera schválila.

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal nám v této souvislosti zaslal stanovisko Agrární komory ČR k této novel zákona o potravinách, z něhož nyní citujeme.

Podle Agrární komory ČR pozměňovací návrh o povinném podílu českých potravin na pultech velkých obchodů jasně pojmenoval dlouhodobý problém, který je potřeba řešit. Tím je nízké zastoupení domácí produkce v regálech. S tím přímo souvisí nízká soběstačnost České republiky u některých potravin jako ovoce nebo zelenina a nutnost nastavení férovějších podmínek pro odbyt produkce českých zemědělských prvovýrobců. To znamená, že objektivní důvody pro podobný zákon na podporu domácí produkce stále existují.

Agrární komora ČR v principu podporuje všechny podobné snahy, i když nebyla předkladatelem tohoto konkrétního návrhu. Proto chce agrární komora v debatě o podpoře českých potravin, a především narovnání dodavatelsko-odběratelských vztahů pokračovat. V této souvislosti rovněž uvítá i nápady zejména odpůrců zamítnutého návrhu, jak zvýšit potravinovou soběstačnost České republiky, a jak lépe motivovat zemědělce k pěstování plodin, u nichž není na rozdíl od základních rostlinných komodit zaručen odbyt.

Velký potenciál z hlediska ekologické a ekonomické udržitelnosti tuzemského zemědělství Agrární komora ČR do budoucna vidí v potenciálním zvýhodnění lokálních producentů při výběrových řízeních u stravovacích zařízení zřízených státem nebo kraji. Podle ní lze tak mnohem lépe zemědělce motivovat, aby přešli od jednoduché polní výroby a pěstování několika málo komodit a zaměřili se na větší pestrost produkce, a tedy i rozšíření své nabídky.

Agrární komora ČR pozitivně vnímá, že společně se zákonem o potravinách byl schválen zákaz takzvané dvojí kvality potravin. „Je třeba ocenit, že se touto problematikou začínají samotné obchodní řetězce zabývat. České potraviny na rozdíl od zahraničních mají jen jednu kvalitu, tu prvotřídní. Proto očekáváme, že je nyní budou řetězce preferovat a nabízet spotřebitelům jako záruku kvality,“ uvedl Jan Doležal ve stanovisku Agrární komory ČR.

Podle Agrární komory ČR problémem dlouhodobě zůstávají nízké výkupní ceny pro dodavatele společně s nekalými obchodními praktikami, jako je pultovné, letákovné, poplatky za neprodané zboží či různé tzv. zadní marže. Těmito praktikami se zabývá směrnice o nekalých obchodních praktikách. Tato směrnicei, jak dále uvedla Agrární komora ČR, by, na rozdíl od povinných podílů, měla být, podle unijního práva, co nejdříve transponována do české národní legislativy.

„Je škoda, že některé řetězce se prostřednictvím své profesní organizace místo hledání skutečně udržitelných a vyvážených dodavatelských vztahů soustředily na pošpiňování českých dodavatelů a mediální válku. Pro české zemědělství a stav krajiny by bylo mnohem lepší, kdyby investované prostředky použily na zajištění férových cen pro dodavatele,“ konstatoval Jan Doležal ve stanovisku Agrární komory ČR.

  • Zdroj: Agrární komory ČR