Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 14.01.2022
Strategie bezpečnosti potravin po roce 2020 je základní strategický dokument ČR o bezpečnosti potravin. Navazuje na Strategii bezpečnosti potravin a výživy 2014–2020 a určuje základní priority státu v oblasti bezpečnosti potravin a výživy.
  • Zdroj: Ministerstvo zemědělství