Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 14.09.2018
  • Autor: (li)

Již 13 poškozených podnikatelů se připojilo k hromadnému trestnímu oznámení proti společnosti Telefonní seznam České republiky a Slovenska, která je cíleně mate tím, že rozesílá faktury mající všechny náležitosti daňového dokladu za služby spojené s uvedením firmy v oborovém telefonním seznamu, aniž by zákazník tušil, že okamžikem úhrady částky uzavírá smlouvu na jiné plnění. Tažení proti „šmejdům“ koordinuje SOS útvar Asociace malých a středních a živnostníků ČR (AMSP ČR) společně s advokátní kanceláří CEE Attorneys.

Na žádost AMSP ČR podala v březnu tohoto roku advokátní kancelář CEE Attorneys v zastoupení čtyř klientů trestní oznámení na společnost Telefonní seznam České republiky a Slovenska s.r.o. a jejího jednatele pana Gyulu Ericha Katonu. Trestní oznámení bylo od té doby několikrát doplněno a k dnešnímu dni se k němu připojilo celkem 13 poškozených podnikatelů, přičemž jejich počet každý měsíc narůstá.

Společnost Telefonní seznam České republiky a Slovenska s.r.o rozesílá faktury, jejichž proplacení znamená pro podnikatele, že budou uvedeni v telefonním seznamu mobilniseznam.cz. Na zadní části listiny, která na první pohled vypadá pouze jako daňový doklad, se ale nachází nabídka k uzavření smlouvy, která je uzavřena okamžikem úhrady částky uvedené na faktuře. Pokud tedy firmy jednou zaplatí obnos, stávají se rukojmími společnosti a pod hrozbou pokuty ve výši 140 % ročního úroku musí každé následující čtvrtletí odvést totožnou částku za umístění v seznamu, a to, aniž by o to postižená firma ve skutečnosti stála. Pokus o dohodu se společností neměl přitom šanci na úspěch.

Mgr. Iveta Koubková, vedoucí advokátka CEE Attorneys k tomu uvádí: „Z minulosti je nám známo několik podobných případů, které ale Policie České republiky odložila, v těchto případech byly oznamovateli jednotliví poškození. S ohledem na skutečnost, že v tomto případě bylo podáno hromadné trestní oznámení a rovněž byla jednáním podezřelých způsobena v souhrnu větší škoda, tj. škoda převyšující částku nad 50.000,- Kč, domníváme se, že se Policie České republiky bude tímto případem zabývat. Společnost Telefonní seznam České republiky a Slovenska s.r.o. a její jednatel jednali zcela evidentně s úmyslem poškodit co nejvíce subjektů, a to tím, že jim zaslali dokument, který má téměř všechny znaky daňového dokladu a jeví se jako faktura za již poskytnuté služby telefonního operátora, což subjekty uvedlo poměrně pochopitelně v omyl a podezřelí se tak obohatili na jejich úkor.

I další okolnosti pak nasvědčují tomu, že společnost Telefonní seznam České republiky a Slovenska s.r.o. a pan Katona zřejmě vedli svou obchodní činnost úmyslně a záměrně tak, aby uvedli v omyl co největší počet osob a následně se obohatili na jejich úkor. Zejména pak skutečnost, že pan Katona působí na pozici jednatele i v jiných společnostech, které mají obdobný model podnikání.

Věřím, že se orgány činné v trestním řízení začnou co nejdříve zabývat nejen příslušností, ale zejména samotnou podstatou tohoto, dle našeho názoru zcela podvodného, jednání. Pokud uvedete jednoho člověka v omyl, může to být rozpor v tvrzení, pokud pět lidí, pak možná problém v komunikaci, ale pokud se vám to podaří u desítek či stovek společností, pak není o podvodném jednání pochyb,“ doplňuje JUDr. Zdeněk Tomíček, místopředseda AMSP ČR.

AMSP ČR zároveň vyzývá další postižené podnikatele, kteří již od této společnosti podvodné faktury uhradili a uzavřeli tak smlouvu o poskytování služeb, aby kontaktovali SOS útvar AMSP ČR na e-mailu sos@amsp.cz za účelem připojení se k řízení vedenému proti výše uvedené společnosti
a společného postupu.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR kauzu shrnuje: “Malý podnikatel, který denně musí shlédnout desítky dokumentů a faktur, není schopen v tomto případě odhalit, že se zavazuje k něčemu úplně jinému než podepisuje, pakliže informace je zcela cíleně uvedena tak, aby si toho nikdo nevšiml. Nehodláme trpět podobné praktiky, které se bohužel množí, a proto jsme se rozhodli na nic nečekat a činit. Jsme přesvědčeni, že v tomto případě máme šanci uspět a celý případ by se tak mohl stát precedentem pro boj s tzv. šmejdy.“

  • Zdroj: AMSP ČR