• Zveřejněno: 18.10.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy by mělo na podporu turismu putovat více než slibovaných 500 milionů korun, uvítal by i vouchery na cestování po Česku. V rozhovoru pro Novinky.cz uvedl, že je už nyní jasné, že někteří z oboru situaci neustojí. Hlavní je udržet klíčové zaměstnance.

Novinky.cz se nejprve prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR zeptaly, zda částka 500 milionů korun, kterou vláda vyčlenila na pomoc cestovnímu ruchu, bude stačit? Tomáš Prouza odpověděl, že samozřejmě, že každá pomoc je vítána, a že účastníci cestovního ruchu jsou za ni vděčni. Ale, zároveň dodal, že - vzhledem k obrovskému rozsahu a dopadu koronavirové krize - se však obává, že finančních prostředků by bylo třeba mnohem více, neboť tato pomoc by měla pokrýt celý sektor cestovního ruchu, a to včetně hotelů a penzionů a různých podpůrných služeb. Současně dodal, že cestovní ruch v současné době vlastně vůbec neexistuje, a protože výhledy do budoucna jsou také poměrně mlhavé a nejasné, tak je pro podnikatele v cestovním ruchu jakákoliv pomoc přínosem, i když se Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR obává, že pro mnohé z nich je již pozdě a nebudou schopni současnou situaci ustát.

Podle Tomáše Prouzy je hlavním cílem snaha o udržení klíčových zaměstnanců, což je velmi problematické. V této souvislosti svaz velmi kvituje program na podporu zaměstnanosti Antivirus. Klíčové ale je, aby změna výše kompenzace na 100 % mzdy včetně odvodů, a to až do výše 50 tisíc korun, platila i pro celý těžce zasažený sektor cestovního ruchu. Stejně tak je potřeba i na tento sektor rozšířit podporu ve formě kompenzačního bonusu pro živnostníky. A vláda by měla co nejrychleji pro cestovní ruch opět aktivovat programy Covid Nájemné a Covid Ubytování, aby jim pomohla aspoň s částí fixních nákladů.

V další části rozhovor Tomáš Prouza uvedl, že po zklidnění současné nepříznivé situace ve vývoji nakažených a při postupném návratu do „normálu“, který bohužel svaz v nejbližší době nevidí, bude velmi důležité podpořit zájem zákazníků a jejich ochotu utrácet. „Paní ministryně Dostálová by se měla vrátit ke svým původním slibům a na příští rok nachystat slibované a letos odpískané vouchery na cestování po Česku,“ konstatoval Tomáš Prouza.

Další otázka redakce Novinky.cz Tržby směřovala k tomu, že podle odhadů propad cestovního ruchu, ve srovnání s loňskem, klesne na 158 miliard korun, tedy téměř na polovinu. Přičemž v Praze experti očekávají pokles o zhruba 70 procent. Novinky.cz zároveň dodaly, že tento odhad byl uskutečněn v červnu před druhou vlnou a zeptaly se, jak to může vypadat nyní.

Podle Tomáše Prouzy se dá očekávat, že dopad bude ještě mnohem vyšší. Například jen u stravovacích služeb svaz očekává propad tržeb okolo 60 miliard korun. Obsazenost pražských hotelů se pohybuje kolem 10 % a v rámci regionů se toto číslo pohybuje maximálně na 30 %. Některé koncepty, například konferenční hotely, jsou na tom ještě výrazně hůř. Dá se předpokládat celkový pokles zaměstnanců v cestovním ruchu téměř o polovinu.

Novinky.cz uvedly, že cestovní ruch tvoří tři procenta HDP ČR, zaměstnává zhruba 250 tisíc lidí. Takže položili Tomáši Prouzovi otázka, zad tato pomoc vlády je dostatečná, aby bylo možné tato pracovní místa udržet.

Tomáš Prouza k tomu řekl, že bohužel je u nás cestovní ruch a jeho význam dlouhodobě podhodnocován a není mu věnována taková pozornost, kterou by si zasloužil. Upozornil zároveň, že tento obor nemá na ministerstvu pro místní rozvoj ani vlastního samostatného náměstka. Přitom, v minulosti bylo zvykem, že si cestovní ruch vždy pomohl sám, ale tentokrát to tak určitě nebude a je, podle Tomáše Prouzy, potřeba podpořit právě ty, kteří v minulosti přispívali velkou měrou do státního rozpočtu a vytvářeli velký počet pracovních míst v problematických regionech. Načež dodal, že současná situace s uzavřením gastronomických provozů však nedopadá jen na vlastní provozovatele hotelů, hospod a restaurací, ale i na další firmy, jako jsou například dodavatelé do těchto provozoven a firmy, které provádějí různé druhy údržby, servisu a služeb, jako jsou prádelny, pivovary, dodavatelé surovin, nápojů, kávy a další.

Tomáš Prouza zároveň vysoce pozitivně ocenil program na podporu zaměstnanosti Antivirus. Zdůraznil, že pro restaurace je velmi důležité, aby mohly obnovit co nejdříve svůj provoz a zákazníci získali důvěru, že je v nich bezpečno. Cestovní ruch před krizí odváděl do veřejných rozpočtů zhruba 130 miliard korun ročně. Investice vlády do záchrany tohoto segmentu se jí tak rychle vrátí.

Na otázku redakce Novinky.cz, zda má informace o tom, kolik ubytovacích zařízení již tento rok zavřelo a jaký počet uzavřených restaurací odhaduje na konci letošního roku, Tomáš Prouza odpověděl, že Praha byla vždy velmi závislá na zahraničních turistech, takže se dá předpokládat, že zde může dojít k uzavření až 40 procent hotelů a v regionech se toto číslo může pohybovat okolo 30 procent.

Pokud se týká situace v gastronomii, lze očekávat, že v Praze bude do konce roku uzavřeno okolo 35 procent restaurací a v regionech se toto číslo bude pohybovat okolo 25 procent.

Novinky.cz dále uvedly, že, podle ministryně Kláry Dostálové, na začátku roku fungovalo v České republice 859 cestovních kanceláří, přičemž k 1. říjnu klesl jejich počet na 759 s tím, že většina jich dočasně přerušila činnost, devět jich ohlásilo úpadek. Proto se Novinky.cz Tomáše Prouzy zeptaly, na čem všem záleží, jak to s nimi dopadne.

Tomáš Prouza k tomu uvedl, že samozřejmě záleží na celkovém vývoji epidemiologické situace, a i na případných podporách, které umožní podnikatelům, aby udrželi své zaměstnance a připravili se na postupné uvolňování a opětovné nastartování. Podle něho bude návrat k původním číslům velmi pomalý a nedá se tedy předpokládat, že by došlo k návratu na čísla roku 2019 dříve než za dva či tři roky. Upozornil, že důležitá je především důvěra zákazníků a jejich ochota utrácet a právě na podporu poptávky by se, podle Tomáše Prouzy, měla vláda příští rok zaměřit.

Na otázku redakce Novinky.cz, jak by měla tato podpora vypadat, Tomáš Prouza vysvětlil, že by se měly rozjet, respektive obnovit různé podpůrné programy, na kterých by se měl podílet stát i jednotlivá města, obce a kraje. Podle něho by mohlo jít o různé formy voucherů, slev a speciálních nabídek. Podotkl, že velmi dobrým příkladem jsou letní aktivity Jihočeského nebo Moravskoslezského kraje, Prahy či Karlových Varů. Velmi důležité je však, aby až se zklidní epidemiologická situace, došlo k maximální podpoře příjezdového cestovního ruchu, který je například pro Prahu či velká města zcela nenahraditelný.

V závěrečné otázce redakce Novinky.cz o tom, že guvernér ČNB Jiří Rusnok již připustil, že současná situace se začíná blížit dopadům odhadovaným v alternativním scénáři, a sice že ekonomika nepoklesne o 8,2 procenta, ale o 13,5 procenta. Tak na otázku, co by to znamenalo v praxi pro české hospodářství, Tomáš Prouza konstatoval, že velký problém spočívá v tom, že lidé se v současné době bojí a budou i nadále bát utrácet a spotřeba bude bohužel klesat, což bude mít negativní dopady. Problém je také v tom, že podnikatelé budou mít obrovské náklady a nebudou mít odpovídající příjmy, v některých případech budou dokonce téměř nulové, což minimalizuje jejich možnost dále pokračovat. Proto také Tomáš Prouza očekává v příštím roce rychlý růst nezaměstnanosti, a to až k 8-9 procentům.

  • Zdroj: Novinky.cz