Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 19.06.2020
  • Autor: Ing. Věra Řeháčková

Proč Evropská komise navrhuje nový balíček zákonů o digitálních službách?
Právní rámec pro digitální služby se od přijetí směrnice o elektronickém obchodu v roce 2000 nezměnil. Od té doby je tato směrnice základním kamenem pro regulaci digitálních služeb v Evropské unii.

Svět online a každodenní používání digitálních prostředků se však každý den mění. Za posledních 20 let bylo vyvinuto mnoho nových způsobů komunikace, nakupování nebo přístupu k informacím online a nadále se tyto způsoby neustále vyvíjejí. Online platformy přinesly významné výhody pro spotřebitele a inovace, jakož i širokou účinnost na vnitřním trhu Evropské unie. Ulehčují přeshraniční obchodování v rámci Evropské unie i mimo ni a otevírají zcela nové obchodní příležitosti řadě evropských podniků a obchodníků tím, že usnadňují jejich přístup na nové trhy.

Ačkoliv nové služby, technologie a obchodní modely přinesly v každodenním životě evropských občanů mnoho příležitostí, vytvořily také nová rizika pro občany a společnost obecně a vystavily je nové škále nezákonného obsahu, obchodování a činností.
Mnoho online obchodů se navíc potýkalo s problémy spojenými s platformovou ekonomikou pokud jde o konkurenceschopnost, spravedlnost a možnost vstupu na trh. Velké online platformy jsou schopné řídit stále důležitější platformové ekosystémy v digitální ekonomice. Obvykle se vyznačují schopností propojit mnoho podniků s mnoha spotřebiteli prostřednictvím svých služeb, což jim zase umožňuje využít jejich výhod, jako je například přístup k velkému množství dat. Evropský jednotný trh proto vyžaduje moderní právní rámec, který zajistí bezpečnost uživatelů online a umožní růst inovativních digitálních podniků při současném dodržování základních zásad, na nichž je založen současný právní rámec směrnice o elektronickém obchodu.

Nový balíček zákona o digitálních službách, který připravuje Evropská komise, by měl modernizovat stávající právní rámec pro digitální služby prostřednictvím dvou hlavních pilířů:
- jednak  Evropská komise navrhne jasná pravidla vymezující odpovědnost digitálních služeb za řešení rizik, jimž čelí jejich uživatelé a v souvislosti s ochranou jejich práv. Právní povinnosti by zajistily moderní systém spolupráce při dohledu nad platformami a rovněž by garantovaly účinné vymáhání.
- dále by balíček zákona o digitálních službách navrhl pravidla ex ante, která by se vztahovala na velké online platformy působící jako gatekeepers, která nyní stanoví pravidla hry pro své uživatele a jejich konkurenty. Iniciativa by měla zajistit, aby se tyto platformy chovaly spravedlivě a aby stávající konkurenti a nové subjekty mohli čelit výzvám a aby měli spotřebitelé co největší výběr a jednotný trh zůstal konkurenceschopný a otevřený inovacím.

V rámci aktivního konzultačního procesu zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci na podporu této analýzy. Všichni evropští a mimoevropští občané a organizace jsou vítáni, aby k této konzultaci přispěli. Konzultace bude otevřena do 8. září 2020.

  • Zdroj: https://ec.europa.eu/commission