Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 15.05.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda

Ministerstva a další státní úřady kritizují v připomínkovém řízení změny, které budou provázet sloučení čtyř sociálních dávek do jedné. Podle zpravodajství serveru Novinky.cz jim vadí například způsob, jak se bude prokazovat majetek žadatelů o dávku, prolomení bankovního tajemství i případné dopady na děti, které bude mít její odebrání.

Podle plánu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by se měly od příštího roku sloučit příspěvek a doplatek na bydlení, přídavek na dítě a příspěvek na živobytí do jednotné dávky státní sociální pomoci.

Součástí nároku na superdávku, jak nastínilo ministerstvo práce a sociálních věcí, bude například i to, že se zdraví lidé, v produktivním věku, budou muset snažit pracovat, rekvalifikovat se, nebo alespoň aktivně práci hledat. Pokud tak neučiní, mohou o tuto superdávku zčásti nebo zcela přijít. Pokud pak bude dítě zanedbávat školní docházku a jeho rodič či pěstoun za to dostane správní trest, přijde domácnost na čtvrt roku o část dávky určené na výchovu dětí.

Návrh na zavedení superdávky, v této podobě, kritizuje ministerstvo pro místní rozvoj, které ´tvrdí, že návrh může porušovat Listinu základních práv Evropské unie. Podle ministerstva se to týká i ustanovení o povinnosti veřejné služby, která se vztahují i na osoby vyžadující péči a osoby ve druhém a prvním stupni invalidity.

Ministerstvu průmyslu a obchodu, mimo jiné, vadí, že může být část dávky určená na děti odebrána tehdy, když nebude jeden z jejich rodičů pracovně aktivní, ačkoliv nepatří mezi zranitelné osoby. „Její odebrání dopadne negativně na nezaopatřené děti, jejich sociální status a šance ve společnosti i vzdělávání,“ varuje ministerstvo.

Návrh na zavedení superdávky vadí i ministerstvu zahraničí, podle něhož, částka na dítě nemá být závislá na tom, komu se narodilo a ani na tom, kdo s ním, v daném období, žije.

Prolomení bankovního tajemství

Nejvyšší soud ČR potom kritizuje chystanou povinnost bank informovat úřad práce o účtech, které u nich žadatelé o dávku budou mít. Přičemž, dodává, že ministr Jurečka, tuto úpravu na prolomení bankovního tajemství, prosazuje proto, aby dávky nepobírali i lidé s vysokými úsporami.

„Je to zcela nepřípustné prolomení bankovního tajemství a dané ustanovení je nutno ze zákona vypustit,“ konstatoval k tomu Kamil Kalvoda, poradce trestního kolegia soudu.

Podle Novinek je, vůči tomu, ostražitá i Česká národní banka. „Ačkoliv rozumíme, že cílem je kontrola využívání veřejných prostředků, doporučujeme zvážit nutnost a rozsah,“ uvedla v připomínkovém řízení. Průlom bankovního tajemství, bez souhlasu klienta banky, ČNB pokládá za velmi výrazný zásah do soukromí. Měl by se proto, podle ní, svázat nárok na dávku s tím, že s kontrolou účtů udělí žadatel souhlas.

Podle ministerstva vnitra je pak navržený systém demotivační pro lidi v oddlužení či v exekuci. A to z hlediska hodnocených příjmů, což může vést k zatajování jejich části či k nelegální práci. „Navrhujeme proto stanovit, že rozhodným příjmem člena domácnosti s povoleným oddlužením je jeho měsíční příjem po odečtení srážky ze mzdy a jiných příjmů a odměn insolvenčnímu správci,“ konstatovalo ministerstvo.

Nesouhlasí ani s odejmutím části dávky na dobu půl roku, pokud bude jeden člen domácnost vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Domácnost tak totiž přijde o část dávky na výchovu dítěte, část dávky na živobytí dané osoby a část dávky na bydlení.

  • Zdroj: Novinky.cz