Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 17.11.2017

Na konferenci, za vysoké účasti zástupců členských odborových svazů ASO, zástupců jejich zahraničních partnerů, ale také zástupců vlády, členů evropských odborových orgánů, Evropského hospodářského a sociálního výboru a organizací zaměstnavatelů bylo prezentováno svými autory šest odborných studií. Studie, v souladu se základním tématem konference, byly zaměřené na dopady digitalizace na zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců, vliv sdílené ekonomiky na postavení zaměstnanců a připravované legislativní změny, na přípravu na změny v systému vzdělávání v důsledku programu Průmysl 4.0. problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh, problémy při práci na dálku a jejich řešení pro zaměstnance a na výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám.  

Konference se zúčastnili také zástupci tisku, kteří zaznamenali své postřehy z prezentovaných studií na webových stránkách ČTK České noviny (http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/experti-cr-ceka-vetsi-problem-s-nedostatkem-pracovniku-nez-ted/1551160), a na webových stránkách Hospodářské noviny (http://byznys.ihned.cz/c1-65958240-cesko-ceka-problem-jeste-vetsi-nedostatek-pracovniku-kvuli-starnuti-populace-muze-to-zmirnit-migrace-ci-zmena-vzdelavani).

Záznam celého průběhu konference je možné shlédnout

na portálu www.odbory.info: 

http://odbory.info/obsah/5/videozaznam-z-mezinarodni-konference-aso-dopady-digitalizace/20634

Odborné studie, které byly prezentovány na konferenci:

Dopady digitalizace na zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců

Vliv sdílené ekonomiky na postavení zaměstnanců a připravované legislativní změny

Příprava na změny v systému vzdělávání v důsledku programu Průmysl 4.0

Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh

Problémy při práci na dálku a jejich řešení pro zaměstnance

Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám