Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 22.01.2022
  • Autor: Miroslav Svoboda

„Oficiální změny Strategického plánu SZP jsme se dozvěděli teprve včera z pětisetstránkového dokumentu a Ministerstvo zemědělství je představilo dnes na více než tříhodinovém jednání, jehož součástí byla také diskuze s téměř osmi desítkami organizací. Současně nám Ministerstvo zemědělství oznámilo, že plánuje odeslat dokument ke schválení Evropské komisi do 31. ledna. 2022. Vzhledem k časové tísni a zásadním změnám s nemalým dopadem na produkční zemědělství to nepovažujeme za adekvátní způsob projednání klíčového dokumentu, který má stanovit přerozdělení dotačních podpor na několik dalších let. Zvažujeme proto další kroky včetně možnosti obrátit se na Evropskou komisi. Současně hrozí hromadné žaloby na Ministerstvo zemědělství, případně Úřad vlády České republiky,“ prohlásil prezident Agrární komory ČR Jan Doležal s tím, že tímto způsobem vyjádřil stanovisko Agrární komory ČR ke změnám Strategického plánu SZP, jak je prosazuje současná vláda ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.

 

  • Zdroj: Agrární komora ČR