Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 06.12.2017

Z hlediska mezd je letošek obdobím dynamického růstu. Průměrná mzda (29 050 Kč) nominálně vzrostla ve 3. čtvrtletí 2017 o 6,8 %, což je nejvíce za toto roční období od 2008.

Reálné mzdy od počátku roku 2014 až do 3. čtvrtletí 2016 takřka kopírovaly vývoj nominálních mezd, protože inflace (index spotřebitelských cen) se pohybovala jen na cca půlprocentní úrovni, a docházelo tak k rychlému zvyšování reálné kupní síly mezd i za slabšího nominálního růstu. S příchodem tohoto roku tento trend již rozhodně neplatí, růst cen překonává inflační cíl ČNB (2 %) a vývoj nominálních a reálných mezd se tak začíná výrazněji odlišovat. V samotném 3. čtvrtletí 2017 dosáhla inflace 2,5 %, mzdy se tak meziročně reálně zvýšily o 4,2 %.

Při posuzování 3. čtvrtletí s jinými obdobími roku je vždy nutné brát v potaz, že tyto výsledky jsou ovlivněny letními prázdninami a mnohem méně bývají vypláceny mimořádné odměny

  • Zdroj: Český statistický úřad