Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 28.04.2022
  • Autor: Miroslav Svobodaá

Vláda musí urychleně představit priority pro zásobování obyvatelstva potravinami. Potravinářský průmysl musí být zařazen do přednostních kategorií pro dodávky plynu a elektřiny. Potravinářská komora ČR (PK ČR) podle její tiskové zprávy, se připojila k výzvě Hospodářské komory ČR a žádá vládu premiéra Petra Fialy k odpovědnému řešení situace. „Je třeba připravit jasný scénář, jak budeme postupovat v případě, že dojde k omezení dodávek plynu,“ uvedla Dana Večeřová, prezidentka PK ČR.

Evropa není a nemůže být v oblasti plynu soběstačná a je závislá na externích zdrojích. Rusko dodává plyn do 23 evropských zemí, včetně České republiky. Včera byly zastaveny dodávky do Polska a Bulharska. Důvodem je, že tyto země odmítly za plyn platit v rublech. Česká republika nekupuje plyn přímo z Ruska, ale využívá zprostředkovatelů, nejvíce firem z Německa. Nicméně i tak je Česko na ruském plynu závislé ze 100 %. Pokud by došlo k výpadkům plynu i na našem území, výroba potravin musí být na prvním místě.

Nedostatek plynu může nejvíce postihnout výrobu pečiva, mléka, masa a masných výrobků, konzervování potravin a mnoho dalších. Kromě zvýšení cen plynu a elektřiny potravináře trápí prudké zdražení pohonných hmot. Řešením mohou být kompenzace, které umožňuje dočasný krizový rámec Evropské komise. Stát tak může podpořit hlavně malé a střední podniky, pro které je současná situace velmi vyčerpávající.

 

  • Zdroj: Potravinářská komora ČR