Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 11.06.2019

Ostrava byla vybraná jako sídlo jednoho z prvních evropských superpočítačů. Superpočítače zpracovávají komplexní data například při předpovědi živelních pohrom, jsou nezbytné pro vývoj umělé inteligence nebo pomáhají při testování nových léků či dopravních prostředků.

Při této příležitosti se Khalil Rouhana přijíždí do ČR setkat se zástupci vlády a superpočítačového centra IT4Innovations v Ostravě.

Nejdřív se v prostorách Českého vysokého učení technického v Praze zúčastní prezentace o e-infrastrukturách v ČR. Prezentaci o situaci v oblasti informatiky, umělé inteligence a vysoce výkonných počítačů hostí ČVUT v rámci svého Výzkumného centra pro informatiku a Českého institutu pro informatiku, robotiku a kybernetiku.

V 16:15 se spolu s místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem,  náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vyšší vzdělávání, vědu a výzkum Pavlem Dolečkem zúčastní slavnostní prezentace projektu „EuroHPC petascale superpočítačový systém v Ostravě“. Ten představí ředitel národního superpočítačového centra IT4Innovations Vít Vondrák. Následovat bude panelová diskuze. Akce se koná v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, Praha 1.

Se všemi účastníky proběhne v 16:00 krátký tiskový briefing.

Registrace na magdalena.frouzova@ec.europa.eu.

 

  • Zdroj: Evropská komise