Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 16.04.2018
  • Autor: Miroslav Svoboda

V minulém týdnu se na Úřadu vlády s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem sešli zástupci odborů předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková a předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL) Martin Engel. Jednání mělo dvě hlavní témata, která se vzájemně prolínají – odměňování a personální krize.

V úvodu této schůzky oba předsedové odborových svazů vysvětlovali ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi otázku obrovských rozdílů v odměňování zaměstnanců, zvláště zdravotních sester, v nemocnicích příspěvkových organizací a nemocnicích obchodních společnostech a hovořili zároveň i o nutnosti 10 % navýšení tarifů pro stabilizaci situace v těchto nemocnicích. V průběhu této, podle odborářů, vzrušené diskuse se dostavil i předseda vlády ČR Andrej Babiš.

Ministr Adam Vojtěch znovu potvrdil svůj názor, že nechce platy zvyšovat nařízením vlády a že si má management nemocnic rozhodnout, zda chce stabilizovat lidi, nebo opravit kuchyň. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se snažila ministrovi zdravotnictví, a následně i premiérovi, vysvětlit stanovisko zdravotnických odborů, že odbory nechtějí nutit manažery, aby řešili dilema, které je mnohdy velmi obtížné, ale že chtějí, aby byl dostatek financí jak pro zaměstnance, tak na kuchyně. Zdravotnické odbory nesouhlasí s predikcí zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví, že pro příští rok se zvýší příjmy zdravotních pojišťoven o 14,6 mld. Kč. Odboráři jsou přesvědčeni, že částka bude, vzhledem k růstu ekonomiky a mezd, daleko vyšší.

Předsedkyně Žitníková v kontextu ekonomických skutečností znovu připomněla vývoj úhrad, úlohu plateb za státní pojištěnce a nutnost zvýšit objem financí ve zdravotnictví.

Premiér Andrej Babiš poté uložil ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi úkol, aby mu předložil vývoj příjmů a výdajů veřejného zdravotního pojištění a informace, jaké jsou predikce na příští rok.

Předsedkyně Dagmar Žitníková prostřednictvím platových tarifních tabulek a mzdových předpisů znovu oběma vládním představitelům objasnila konkrétní situaci v nemocnicích. Jako příklad si vzala platové a mzdové tabulky sester, kdy platové tabulky sester, ve státem řízených nemocnicích, začínají na částce 21 300 Kč a končí na částce 34 810 Kč. Zatímco mzdové tabulky sester, zaměstnaných v akciových společnostech, mnohdy začínají na 18 500 a končí vesměs na 26 000 Kč, výjimečně na 28 000 Kč. Konstatovala, že rozdíly jsou u sester propastné, ale lepší to není ani u jiných profesí. Proto také zaměstnanci v akciových společnostech čekají na změnu. Poukázala na fakt, že věčně čekat zdravotní sestry ovšem nevydrží. Na tom, že z nemocnic utíkají, mají lví podíl také mzdy, uvedla. V této souvislosti zároveň zdůraznila, že „pokud se mají nemocnice personálně stabilizovat a zajistit, aby neodešli další zaměstnanci, je nutné i příští rok přidat, a to plošně a všem.“ Z tohoto důvodu odbory trvají na naplnění slibu třetího zvýšení platových a mzdových tarifů o 10 %!

Předseda LOK-SČL Martin Engel připomněl, že 10 % tarifů není deset procent z průměrné mzdy a že velkou část odměn lékařů tvoří odměny za práci přesčas, a to formou dohod, které jsou protiprávní. „Pokud nechceme, aby odešli další lidé, tak je nutné naplnit slib,“ konstatoval Martin Engel.

Premiér Andrej Babiš se v této záležitosti nevyjádřil, slib navýšení 10 % ale nepopřel.

Vzhledem k tomu, že ministr zdravotnictví zdůrazňoval, že ředitelé nemocnic situaci nevnímají stejně kriticky jako odbory, tak premiér sdělil, že by se chtěl setkat se všemi dohromady.

Ministr Adam Vojtěch poté dostal od premiéra za úkol zorganizovat společné jednání odborů, zaměstnavatelů a sester.

  • Zdroj: OS zdravotnictví a sociální péče