Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 09.04.2015

117. zasedání Plenární schůze RHSD ČR se bude konat 20. dubna 2015 s následujícím programem:
1. Materiály k projednání
1.1. Příprava novelizace stavebního zákona
. Informace o připravované novele stavebního zákona a o časovém harmonogramu legislativních prací
1.2. Situace čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2007 - 2013 a stav vyjednávání pro programové období 
       2014 - 2020
Zpráva o stavu čerpání prostředků EU
Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 - 2020
1.3. Řešení finanční gramotnosti
Podkladový materiál MPSV k problematice finanční gramotnosti
Aktivity Ministerstva financí v oblasti finančního vzdělávání
Souhrn - aktivity MF v oblasti finančního vzdělávání
Zápis z jednání P. RHSD ČR pro sociální otázky
1.4. Finanční situace v živé i neživé kultuře
Finanční podpora pro živé umění
Finanční podpora pro obnovu památek
Aproximační strategie
1.5. Plánované úpravy Fondu kulturních a sociálních potřeb
Plánované úpravy FKSP
2. Materiály k informaci
2.1. Informace o jednání s USA o dohodě o volném obchodu
Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP)

  • Zdroj: vláda ČR