Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 08.02.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Asociace samostatných odborů (ASO) zásadně nesouhlasí s tím, aby zahraniční zaměstnanci byli zvýhodňováni vyšší mzdou než čeští zaměstnanci. „Přijetí tohoto opatření by znamenalo pohrdání českou pracovní silou,“ řekl dnes pro portál Odbory.info předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek.

Podle předsedy ASO Bohumíra Dufka není totiž možné, aby zahraniční zaměstnanci, například z Ukrajiny, či Běloruska, případně dalších zemí, kteří k nám přijíždějí pracovat z důvodu nedostatku pracovních sil na trhu práce v České republice, byli zvýhodňováni na úkor kmenových, českých zaměstnanců. „Zároveň si nedovedu představit, že by toto zvýhodňování zahraničních pracovníků, bylo běžnou normou chování českých podnikatelů,“ dodal k tomu Bohumír Dufek. Skutečnost, že řada těchto zahraničních pracovníků má nižší mzdu, než kmenoví zaměstnanci, přece neznamená, že budou mít vyšší příjmy, než právě naši čeští občané. Vždyť každý stát si zajišťuje základní pracovní a sociální práva především pro své občany. To platí, a nadále bude platit, i pro Českou republiku. Faktem je, že když tito zahraniční pracovníci nedosahují svoji mzdou na úroveň kmenových zaměstnanců, tak je to podnět pro české státní orgány, aby v daném případě zasáhly a sjednaly nápravu dané situace. „Vždyť se tímto okamžikem porušují zákony, a to nejen České republiky, ale i Evropská sociální charta. Zkrátka, pro zahraniční pracovníky má platit zásada: Za stejnou práci - stejnou mzdu!,“ zdůraznil Bohumír Dufek.