Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 24.03.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Čínská vláda v reakci na vypuknutí nákazy COVID-19 nepřijala opatření, která by vedla k omezení mezinárodního agrárního obchodu, exportéři však musí počítat s komplikacemi způsobenými výpadkem pracovních sil, nižší úrovni produkce a narušením logistických řetězců. Uvedlo to ve své tiskové zprávě ministerstvo zemědělství ČR, a to na základě informací, které ministerstvu poskytl O. Plaček, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu.

Ve zprávě se uvádí, že problémy pro exportéry vyplývají z pomalého odbavování zboží na celnicích a nedostatku prázdných kontejnerů vracejících se z Číny. Je doporučeno, aby firmy úzce komunikovaly se svými čínskými partnery a seznámily se s jejich konkrétní situací. Ačkoli je podle oficiálních informací epidemie COVID-19 v Číně již na ústupu, výpadek agrární produkce může zapříčinit značný nedostatek potravin. Pro čínskou vládu je momentálně klíčové zajistit jarní setbu, která se potýká s nedostatkem pracovních sil a vybavení.

V současnosti Čína podniká kroky, aby zabránila opětovnému zavlečení nákazy ze zahraničí. Jsou například rušeny veletrhy a návštěvníci z rizikových zemí se musí podrobit karanténě. ​

  • Zdroj: MZe