Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 10.08.2019

Na dotazy zaměstnanců obchodního řetězce Billa, proč jsou jejich mzdy nižší než v dalších obchodních řetězcích působících v České republice, odpověděl Milan Šubrt, manažer Asociace samostatných odborů České republiky.

Sdělil, že v úterý 20. srpna 2019 se uskuteční jednání zástupců odborových organizací působících v tomto řetězci k dodatku kolektivní smlouvy. Jednání s vedením této obchodní společnosti bude věnováno jednomu bodu a to navýšení mezd zaměstnanců tohoto obchodního řetězce. Stávající mzdy nejsou dle našeho propočtu na úrovni s dalšími obchodními řetězci působící v České republice. Našim cílem je zvýšit mzdy a tím zlepšit klima a lepší stabilitu zaměstnanců na jednotlivých filiálkách společnosti Billa fungujících v České republice, kde jsou zaměstnanci nespokojeni se současnou výší své mzdy.