Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 21.05.2022
  • Autor: Miroslav Svoboda

V současné době řada českých zemědělských a potravinářských společností bojuje o přežití hlavně z důvodu neúměrného navyšování vstupních materiálů, jako jsou například pohonné hmoty, elektřina, plyn, hnojiva a obalové materiály. S rostoucí inflací v celé ČR, která v dubnu překročila 14 procent, přicházejí i zaměstnanci těchto podniků a žádají o navýšení mezd, aby jejich domácnosti mohly tuto těžkou dobu plnou nejistot ekonomicky zvládnout.

„Bohužel v této těžké době se objevují i tací, kteří veřejně šíří dezinformace a nepravdy, jako například Ekonomický deník za účelem likvidace celého českého zemědělství,“ uvedli ve svém článku pro Parlamentní listy Zdeněk Jandejsek st. a Zdeněk Jandejsek ml. ze společnosti RABBIT Trhový Štěpánov a.s., která patří k nejvýznamnějším zemědělským a potravinářským podnikům u nás. Oba představitelé společnosti, tj. otec se synem, takto veřejně reagují na článek publikovaný na stránkách portálu Ekonomický deník. Ve svém článku se v této souvislosti, logicky ptají, zda byl tento dezinformační článek vyloženě záměrem paní redaktorky Bartošové nebo zda si jen autorka neprověřila zdroj informací, který je nyní předmětem šetření. Podle obou Jandejsků, jak dále ve svém článku píší, údajně interní dokument „Vyhodnocení základních ukazatelů produkce“, který je v tomto článku prezentován jako důkaz, je ve skutečnosti falzifikát a společnost RABBIT Trhový Štěpánov již věc předala k právnímu řešení, aby se zjistilo, kdo za tímto podvrhem stojí.

Oba Jandejskové dále uvádějí, že informace ohledně cen elektřiny a plynu, které byly uvedeny v článku redaktorky Bartošové, jsou také zcestné, neboť oba významní zemědělští producenti ani neznají dodavatele energií, který by byl schopen nabídnout fixaci cen energií do roku 2025 či 2027. Zároveň dodávají, že další tvrzení redaktorky Bartošové ohledně využití LTO, jako pohonných hmot, považují za naprostý nesmysl. Konstatují, že veškerá zemědělská technika používá jako pohonné hmoty naftu, která je nakupována za tržní ceny. Přitom cena nafty za poslední rok stoupla o více než 55 procent. Nafta společně s hnojivy a mzdami zaměstnanců jsou právě těmi nejvyššími náklady do zemědělské výroby, vysvětlují Jandejskové.

Podle nich je zvýšení cen pohonných hmot, elektřiny a plynu skutečně největší problém pro celý zemědělský a potravinářský sektor a píší, že není zapotřebí vysokoškolského diplomu k tomu, aby si člověk dokázal spočítat, že jediné, co může pomoci ve zkrocení inflace, je právě snížení cen těchto vstupů. Proto znovu apelují na vládu, aby využila některou z možností regulace cen, jako je například snížení spotřební daně, snížení DPH nebo přímý nákup energií od energetické společnosti ČEZ, která je z téměř 70 procent v rukou státu, pro české výrobní a zpracovatelské podniky a české domácnosti. Společnost RABBIT Trhový Štěpánov a.s. k této záležitosti obdržela jediný dotaz bez jakékoliv konfrontace s padělaným dokumentem. Nicméně, jak dále Jandejskové uvádějí, když paní redaktorka Bartošová psala o plánu trojnásobného navýšení marží, brali to jako její provokaci, neboť v současné době, stejně tak jako celý sektor potravinářství, řeší společnost RABBIT Trhový Štěpánov existenční problémy spojené právě s neúměrným růstem vstupů. Proto také, na dotaz, podle nich, z nedůvěryhodně vypadajícího mailu tedy nereagovali. Zároveň k tomu uvádějí, že v současné době ani není možné dost dobře plánovat nějaké zisky. V tomto roce zatím vypadá situace tak, že růst ceny vstupních materiálů a energií je vyšší a rychlejší, než je schopnost jejich společnosti navyšovat realizační ceny v celé výrobní vertikále. Uvedli, že například, když dojde ke zvýšení ceny obilovin, upraví, od následujícího měsíce, ceny krmných směsí pro zvířata, což vede k růstu výkupních cen jatečných zvířat a následně k růstu cen masa. Konstatují, že jednání o cenách s maloobchodními prodejci jsou velice obtížná a mnohdy trvají i několik týdnů. Dříve než dojde k odsouhlasení požadovaných cen, a mnohdy jen kompromisních cen, tak přichází další zdražení vstupů a tyto nově odsouhlasené ceny jsou již pro výrobce nerentabilní. A tak se situace opakuje měsíc, co měsíc. Toto vše vede k tomu, že podnik vyrábějící krmné směsi má od počátku roku ztráty v řádu milionů korun a podniky zabývající se chovem zvířat na maso, především pak chovy prasat, mají ztráty v řádu desítek milionů korun. Na hranici rentability hospodařila skupina RABBIT již minulý rok (2021), kdy dosáhla zisku po zdanění ve výši 1,46 procenta, což znamená zisk 1,46 koruny z výrobku v ceně 100 korun.

Podle nich, by Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, možná měl začít podnikat v zemědělství, možná by měl zažít hlad, když považuje stávající dotační systém za nespravedlivý. Dotace do zemědělského a potravinářského průmyslu, který dlouhá léta hospodaří na hranici rentability, jsou mnohdy posledním důvodem k rozhodnutí, zda bude podnik nadále pokračovat ve své činnosti a zajišťovat nezbytnou obživu pro obyvatele naší republiky, konstatují oba Jandejskové v závěru svého článku v Parlamentních listech.

  • Zdroj: Parlamentní listy