Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 13.09.2018

Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, navštíví ve dnech 13.–17. září Českou republiku.

V pátek 14. září se dopoledne zúčastní schůze výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k tématu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Od pátku 14. září do soboty 15. září navštíví Dny NATO v Ostravě, kde přednese jeden ze zahajovacích projevů.

V pondělí 17. září vystoupí v panelové diskusi v rámci konference o dvojí kvalitě potravin organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a Radou kvality ČR.

Kontakt

Magdaléna Frouzová, tisková mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice

Tel.: 225 708 259

Mob. tel.: 773 914 470

Email: magdalena.frouzova@ec.europa.eu

Twitter: @ZEK_Praha

  • Zdroj: Evropská komise