Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 21.02.2019

Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, navštíví dne 25. února Českou republiku.

Dopoledne se zúčastní semináře „Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v ČR“, který proběhne v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Přednese na něm jeden z úvodních projevů na téma „Umělá inteligence pro Evropu“.

Odpoledne se zúčastní kulatého stolu k problematice dvojí kvality potravin. Setkání proběhne pod záštitou Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a zúčastní se ho aktéři zastupující různé strany této problematiky. Kromě SOCR a Evropské komise např. také Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo zástupci obchodních řetězců. Setkání bude otevřeno i médiím a uskuteční se v pondělí 25. února od 15:00 v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1.

 

Kontakt

Magdaléna Frouzová, tisková mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice

Tel.: 225 708 259

Mob. tel.: 773 914 470

Email: magdalena.frouzova@ec.europa.eu

Twitter: @ZEK_Praha

  • Zdroj: Evropská komise