Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 15.05.2019

Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, navštíví ve dnech 16. a 17. května Českou republiku.

Ve čtvrtek 16. května dopoledne přednese jeden z úvodních projevů na konferenci věnované 15 letům České republiky v EU, které se také zúčastní předseda vlády Andrej Babiš a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Konference proběhne od 9:00 hod. v prostorách Ministerstva zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, Praha 1.

Poté se komisařka zúčastní slavnostního podpisu deklarace platformy Prague AI v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Setkání se zaměří na potenciál umělé inteligence pro českou vědu, výzkum i průmysl. Komisařka při této příležitosti přednese projev o významu umělé inteligence.

Odpoledne bude čestným hostem setkání Česko-francouzské obchodní komory.

 

Kontakt

Magdaléna Frouzová, tisková mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice

Tel.: 255 708 259

Mob. tel.: 773 914 470

Email: magdalena.frouzova@ec.europa.eu

Twitter: @ZEK_Praha

  • Zdroj: Evropská komise