Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 26.06.2020
Kulaté stoly Národního konventu o EU v současné době neprobíhají, a těšíme se na přínosná diskuzní setkání opět po prázdninách. Nicméně bezmála týden se můžete zapojit do veřejné konzultace k východiskům pro priority předsednictví ČR v Radě EU 2022 a přispět k tvorbě jeho motta prostřednictvím formulářů na webových stránkách Euroskopu. Možnost zapojit se do veřejné konzultace nebo navrhnout motto máte do 30. 6. 2020.
 
Odkazy naleznete zde: