Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 08.08.2018

K 31. 7. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 231 565 uchazečů o zaměstnání. To je o 7 779 více než v červnu a o 71 509 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší červencovou hodnotu od roku 1997, kdy bylo bez práce 222 374 lidí.

Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 210 676 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,1 % (červen 2018 – 2,9 %, červenec 2017 – 4,1 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v červenci nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 309 996, z toho 16 928 pak v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Celkem 220 322 volných míst bylo vhodných pro cizince. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červen 2018) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. 

 Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31. 7. 2018    3,1 %  
 Počet uchazečů o zaměstnání   231 565 
 Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání   210 676 
 Míra nezam. podle EUROSTAT (červen 2018)  2,2 % 
 Počet volných pracovních míst   309 996

Vývoj na pracovním trhu aktuálně odpovídá jak dlouhodobé situaci, tak ročnímu období. Trh práce ovlivňuje především růst české ekonomiky a průmyslové výroby a sezónní práce, které jsou v plném proudu. Zejména ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství a cestovním ruchu. Pozitivně se podepisuje též efektivní státní podpora v podobě nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). V nadcházejícím období by mohla nezaměstnanost stagnovat nebo mírně klesnout.

„V červenci jsme zaznamenali očekávaný sezónní výkyv. Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence ÚP ČR a také mírně snížená aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených. V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. Příchod hlavní vlny očekáváme v září,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „Nízká nezaměstnanost však rozhodně neznamená pro zaměstnance Úřadu práce ČR méně práce. Naopak. Prostřednictvím opatření aktivní politiky zaměstnanosti, cíleného poradenství a individuálního přístupu jak směrem k uchazečům, tak i zaměstnavatelům se ÚP ČR snaží vyrovnat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce. Tedy obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči z jeho evidence. Zároveň posiluje svou kontrolní činnost. Zejména v oblasti neoprávněného pobírání nepojistných sociálních dávek a dodržování režimu dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. Současně ještě více prohlubuje spolupráci se Státním úřadem inspekce práce v rámci odhalování nelegálního zaměstnávání či zajištění dodržování pracovněprávních podmínek ze strany agentur práce.“

 

 

  • Zdroj: Úřad práce ČR