Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 13.09.2018
  • Autor: Ing. Věra Řeháčková

Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound, která je tripartitní agenturou EU, vydává publikaci „Nové úkoly na starých pracovních místech: hnací mechanismus změn a dopadů na kvalitu pracovních míst“. Tato publikace byla vydaná v rámci projektu FOME (Budoucnost výroby v Evropě), který je pilotním projektem navrženým Evropským parlamentem a delegovaným Eurofoundu Evropskou komisí (DG GROW). Sumarizuje 20 případových studií v pěti výrobních oblastech (montáž automobilů, zpracovávání masa, ruční balení, chemický provoz, provoz strojních zařízení, inspekce) v Německu, Itálii, Švédsku a Velké Británii.

Význam fyzických úkolů ve výrobě obecně klesá díky automatizaci s intenzivnějšímu využívání digitálně řízených zařízení a rostoucím významem standardů kvality, což vede k zvyšujícímu se množství intelektuálních úkolů pro manuálně pracující v průmyslu.

Publikace poskytuje podrobnou analýzu nedávných změn v obsahu úkolů a povaze povolání v důsledku faktorů jako jsou technologie, změny trhu, politika a regulace. Rovněž se zabývá důsledky těchto změn dopadajících na profily pracovních míst, kvalitu pracovních míst a pracovní vztahy.

Každý zkoumaný sektor je ovlivněn digitalizací a automatizací v různé míře, v závislosti na konkrétních okolnostech v rámci svých specifik, ale je jasné, napříč odvětvími, že výroba v Evropě prochází zásadními změnami se zvyšujícím se dopadem na kvalitu práce, riziko na pracovišti, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, pracovní vztahy a mzdy.

Kompletní text je ke stažení na webové stránce agentury Eurofound – www. eurofound.eu.

Zdroj : agentura Eurofound, www. eurofound.eu.

  • Zdroj: eurofound.eu