Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 14.05.2019

Od 15. května začne platit nový cenový strop pro všechny mezinárodní hovory a SMS v rámci EU. To znamená, že lidé budou při volání ze své země do jiného státu Unie platit nejvýše 19 centů za minutu hovoru. Zaslání SMS zprávy je přijde na maximálně 6 centů. Obě ceny jsou bez DPH.

Zavedení těchto nových maximálních cen, které si telefonní operátoři budou moci účtovat za služby v rámci EU, navazuje na zrušení poplatků za roaming z června 2017 a je součástí celounijní revize předpisů o telekomunikacích. Evropská unie chce tímto způsobem zlepšit koordinaci elektronické komunikace a posílit úlohu sdružení BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací).

„Zavedení maximálních cen za volání po Evropské unii je konkrétním příkladem toho, jak jednotný digitální trh lidem zjednodušuje každodenní život,“ vysvětluje místopředseda Komise Andrus Ansip, který má tento trh na starost. „Při vytváření jednotného digitálního trhu již v digitální oblasti vzniklo 35 nových práv a svobod. Celý soubor nových telekomunikačních předpisů pomůže Evropě pokrýt rostoucí nároky na propojenost a posílí její konkurenceschopnost.“ 

Nové opatření komentuje i komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová„V roce 2017 zrušila Evropská unie nejdříve poplatky za roaming. Teď zasahuje proti neúměrně vysokým cenám, které jsou lidem účtovány za volání z jejich domovské země do jiného státu EU. Díky těmto dvěma krokům je nyní evropský spotřebitel plně chráněn před astronomickými fakturami za volání na jakékoliv evropské číslo, ať už doma, nebo v zahraničí. Jednotný digitální trh lidem přináší mnoho konkrétních pozitivních změn. Toto je jedna z nich“.

Nové předpisy o mezinárodním volání řeší velké cenové rozdíly, které dříve existovaly mezi členskými státy. Běžná cena za hovor v rámci Unie v pevné či mobilní síti byla v průměru třikrát vyšší než běžná cena za hovor „domácí“. Poslání SMS zprávy v rámci Unie pak stálo průměrně dvakrát tolik co její poslání v rámci domovského státu. V některých případech mohlo být volání do jiné země Unie dokonce až desetkrát dražší než volání ve vlastní zemi.

Nedávný průzkum Eurobarometr ohledně mezinárodního volání ukázal, že v uplynulém měsíci kontaktovalo někoho v některém jiném státě EU 42 % respondentů. Na 26 % dotázaných uvedlo, že při tom využili pevnou linku, mobilní telefon nebo SMS.

Telekomunikační operátoři v celé EU budou muset spotřebitele o nových cenových stropech informovat. Předpisy začnou ve všech 28 zemích EU platit 15. května a brzy se začnou uplatňovat také v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku.

Maximální cena je stanovena pouze pro osobní spotřebu, tj. použije se pouze v případě soukromých osob. Firemních zákazníků se tato cenová regulace netýká, protože ti mohou využívat zvláštních nabídek několika operátorů, které jsou právě pro ně zvláště atraktivní.

Souvislosti

Nové předpisy o telekomunikacích připravují podmínky pro větší investice do vysokorychlostního připojení a hladkého zavádění sítí 5G v EU.

prosinci 2018 vstoupily v platnost evropský kodex pro elektronické komunikace a nařízení o sdružení BEREC. Kodex musí být proveden do práva členských států do konce roku 2020. Nařízení má pro uplatňování stanovena jiná data. Prvním pravidlem v rámci nových telekomunikačních předpisů, které se začne uplatňovat, jsou cenové stropy pro mezinárodní hovory.

Po zrušení poplatků za roaming v červnu 2017 a po zavedení těchto nových stropů budou nyní lidé v Evropě chráněni před astronomickými fakturami za volání z domova i ze zahraničí.