Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 17.08.2018
  • Autor: MIroslav Svoboda

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vstoupil na základě rozhodnutí své výkonné rady v pátek 17. srpna 2018 do stávkové pohotovosti. Podle tiskové zprávy odborového svazu je důvodem jejího vyhlášení neúspěšně probíhající jednání o zvyšování platů a mezd a nedodržení dříve daných slibů. Do stávkové pohotovosti odborový svaz vstupuje i proto, že mu záleží na dalším fungování nemocnic, které jsou zásadní pro dostupnou a kvalitní zdravotní péči. V praxi se totiž dál prohlubuje personální krize, která už ohrožuje rozsah a kvalitu poskytované péče i samu existenci některých menších nemocnic.

Slib B. Sobotky, A. Babiše a P. Bělobrádka z roku 2016

Na jaře 2016 se s odbory a zaměstnavateli sešli předsedové tří koaličních stran: za ČSSD Bohuslav Sobotka, za hnutí ANO Andrej Babiš a za KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Na jednání se všichni účastníci shodli na tom, že je potřeba finančně stabilizovat personál nemocnic. Bylo dohodnuto, že se ve třech následujících letech třikrát zvýší platové tarify o 10 % a ze zdravotního pojištění bude pro nemocnice alokován dostatek finančních prostředků, aby se adekvátně platovým tarifům mohly pro všechny zaměstnance zvýšit také základní mzdy. Protože třetí z těchto zvýšení spadalo do období příští vlády (zvýšení od 1. 1. 2019), předsedové stran slíbili, že v případě svého zvolení do vlády slib dodrží a navýšení provedou.

Realita: nedodržení slibů

Tvrdě vyjednávat odborový svaz musel již na podzim roku 2016 kvůli zvýšení v roce 2017.

Pro rok 2018 byla situace ještě složitější, odbory dokonce 11. září kvůli zvýšení platů demonstrovaly před úřadem vlády.

A rok 2019? Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se původně letos na jaře k závazku přihlásil a pro rok 2019 potvrdil zvýšení tarifů o 10 %. Tento slib vydržel asi tři týdny, poté premiér vysvětlil, že vlastně nešlo o slib, ale „jen o podporu“.

Zcela nepochopitelně se zachovali také zaměstnavatelé. V rozporu s naléhavou potřebou udržet v nemocnicích zaměstnance, případně získat zpět ty, kteří odešli, jejich požadavkem na dohodu na úhradách na rok 2019 bylo, že se nebudou plošně zvyšovat platy a mzdy. Citace z webu Asociace českých a moravských nemocnic (www.acmn.cz): „Dohoda v dohodovacím řízení bude obsahovat výslovnou podmínku platnosti pouze, nebudou-li pro úhradové období roku 2019 právním předpisem zvýšeny platové tabulky zdravotnických pracovníků.“

Z pohledu odborů zaměstnavatelé závažným způsobem selhali. Situace došla tak daleko, že nyní všechny asociace nemocnic dokonce tvrdí, že nejsou zaměstnavatelské organizace.

Premiér Andrej Babiš se necítí příslibem vázán a vychází z informací od zaměstnavatelů, že ve zdravotnictví „není žádný větší problém“. Zaměstnavatelé si přece chtějí udržet zaměstnance, a tak je údajně logické, že sami zvýší platy a mzdy i bez navýšení tabulek.

S tím odborový svaz na základě dlouhodobých zkušeností z kolektivního vyjednávání zásadně nesouhlasí a stále požaduje od 1. 1. 2019 zvýšit platové tarify o 10 %. Peníze ve zdravotním pojištění, případně ve státním rozpočtu na zvýšení úhrad, jsou. Je jen otázkou politické vůle, zda se dostanou k zaměstnancům. České zdravotnictví je v hluboké personální krizi. Péči o pacienty lege artis přestávají zdravotníci zvládat. V nemocnicích se masivně porušuje zákoník práce.

To všechno a mnohé další premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch slyšeli od odborového svazu nesčetněkrát. Zcela natvrdo a daleko ostřeji si to vyslechli také 4. května a 30. července přímo od zdravotníků z nemocnic, převážně sester. A nebyli to jen odboráři. Premiér i ministr ani po konkrétních závažných informacích svůj postoj nezměnili.

Stávková pohotovost

Odborový svaz proto vyhlašuje stávkovou pohotovost. Další kroky podnikne koordinovaně s Lékařským odborovým klubem - Svazem českých lékařů, i s dalšími odborovými svazy. Své členy a další zaměstnance vyzve, aby začali důsledně trvat na dodržování zákoníku práce.