Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 30.09.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Poslanci mají v tomto týdnu začít projednávat novelu, která chce omezit nepoctivé zprostředkovatele při prodeji elektřiny a plynu. Podle webu Peníze.cz skoro 14,3 tisíce stížností od spotřebitelů loni přijal Energetický regulační úřad (ERÚ), což je zhruba o šest procent víc než v předchozím roce. Jako čím dál problematičtější se ukazují hlavně zprostředkovatelé, konkrétně energetické aukce. Ještě v roce 2018 jim patřilo každé desáté spotřebitelské podání, loni už to bylo každé páté. Další tisíce stížností míří k České obchodní inspekci.

Podle webu Peníze.cz nejčastěji jsou obětí senioři. Podvodníci, české úřady už je běžně označují jako energetické „šmejdy“, se je pod různými záminkami snaží přimět k podpisu plné moci ke změně dodavatele nebo k přihlášce do energetické aukce.

Podvodníci se často vydávají za pracovníky Energetického regulačního úřadu, distributora nebo stávajícího dodavatele energií. Spotřebitelům pak podstrčí k podpisu papír, který prezentují jako potvrzení o provedené návštěvě. „Ve skutečnosti se však jedná o přihlášku do aukce energií nebo plnou moc pro výběr jiného dodavatele,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

V některých případech jsou ještě kreativnější. Když jim spotřebitel řekne, že už svého dodavatele má, nabídnou mu, že bezplatně pohlídají, jestli dodavatel energii nezdražil. Ve skutečnosti však plnou moc využijí k uzavření nové smlouvy o dodávce. Při snaze o odstoupení od smlouvy pak vyhrožují spotřebitelům smluvními pokutami, návštěvami vymahačů i exekucemi.

Tito podvodníci, vystupující jako zprostředkovatelé, na rozdíl od samotných dodavatelů, v současné době nespadají pod dohled Energetického regulačního úřadu. Zprostředkovatelem může být prakticky kdokoliv. Spotřebitelé se s případnými stížnostmi musí obracet na Českou obchodní inspekci.

Nově by mělo dojít ke sjednocení. Také nad zprostředkovatelskou činností v energetice má začít dohlížet Energetický regulační úřad.

Na webu Peníte.cz je v tomto článku podrobně popsáno, jakých úskoků tito podvodníci používají, aby nalákali „své“ potenciální klienty k podpisu těchto falešných smluv.

Článek webu Peníze.cz dále upozorňuje, že novela, kterou teď projednají poslanci, přináší přesnou definici toho, kdo je zprostředkovatelem. Má jít o podnikatele, který tuto činnost smí vykonávat pouze na základě oprávnění uděleného Energetickým regulačním úřadem. Zároveň budou zprostředkovatelé evidováni ve speciálním registru.

Zprostředkovatele má být velmi snadné dohledat. Za porušení zákona jim bude hrozit pokuta až 15 milionů korun a vyškrtnutí z registru. Podle poslance Patrika Nachera (ANO) jsou úspěšným příkladem pravidla týkající se finančních poradců. U těch funguje registr zprostředkovatelů vedený Českou národní bankou už od roku 2006.

Energetický regulační úřad připomíná, že pokud vyhláška ve vaší obci zakazuje podomní prodej, občané se v tomto případě mohou obrátit na městskou policii. Při vyhrožování, nátlaku nebo podezření ze zneužití občanského průkazu pak i na Policii ČR.

„Novela předně zjednodušuje způsob, jak se dostat z aukční šlamastyky, a to bez vysokých sankcí,“ zdůrazňuje Eduarda Hekšová z dTestu.

Podle připravované novely má zprostředkovatel povinnost informovat spotřebitele o tom, že je „pouze“ zprostředkovatelem. Musí se prokázat osvědčením, sdělit svou totožnost, adresu sídla, a identifikační a registrační číslo.

Nebude možné uzavírat smlouvy na dobu určitou, které (včetně prodloužení) přesahují dobu 36 měsíců. Po uplynutí této doby se budou považovat za smlouvu na dobu neurčitou.

Také smlouvu o dodávce, která byla uzavřena prostřednictvím zprostředkovatele, bude spotřebitel moci vypovědět bez sankcí kdykoliv do patnáctého dne po zahájení dodávky nebo plynu.

Dodavatel, tj. držitel licence, musí na svém webu zveřejnit podmínky dodávek, ceny a lhůty, v nichž bude zákazníka o změnách informovat. Při změně podmínek nebo ceny může spotřebitel, ale i podnikající fyzická osoba, vypovědět smlouvu do desátého dne přede dnem účinnosti změny.

Spotřebitel bude moci bez postihu vypovědět smlouvu v situaci, kdy zaniklo jeho vlastnické nebo užívací právo k odběrnému místu, tedy když se například přestěhoval z nájmu. Výpovědní doba je patnáctidenní a začíná běžet na počátku měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Spotřebitel bude moci kdykoliv a bez postihu vypovědět, tj. bez výpovědní doby, smlouvu o zprostředkování nebo odvolat plnou moc udělenou zprostředkovateli.

S návrhem novely, která měla omezit praktiky takzvaných „šmejdů“, přišlo ministerstvo průmyslu a obchodu už v listopadu 2018. Podle tehdejší ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové, jak prohlásila v lednu 2019, se projednávání této novely mělo v Poslanecké sněmovně projednávat v prvním čtvrtletí letošního roku. Jenže příprava novely se zdržela kvůli legislativním nedostatkům. Vláda podpořila novelu teprve na konci letošního března. Prioritou pak nebyla ani pro poslance, kteří ji během uplynulého půl roku vůbec nezačali projednávat. Změny přitom mají být účinné od ledna 2021.

Na urychlené schválení novely tlačí mimo jiné Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Na webu ŠmejdůmZmar.cz vyzývá podvedené klienty, aby se ozvali se svými zkušenostmi. „Konkrétní příběhy dokazují praktický smysl a potřebu rychlého přijetí novely energetického zákona. O novele se už dva roky bez výsledku hovoří. Přitom kdyby platila, žádný z těchto nešťastných příběhů by se nestal," říká předseda svazu Tomáš Prouza.

Článek webu Peníze.cz dále uvádí, že féroví dodavatelé energií podepsali loni na jaře Deklaraci účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů. V ní se dobrovolně zavázali sdílet své výpovědní lhůty, neuzavírat smlouvy s trváním delším než 36 měsíců a prosazovat zřízení registru a certifikaci zprostředkovatelů. A především netolerovat praktiky energošmejdů a s nepoctivými zprostředkovateli ukončovat spolupráci.

Deklaraci, kterou inicioval Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR společně s ministerstvem průmyslu a obchodu, ČOI a ERÚ, podepsalo čtrnáct dodavatelů energií, kteří pokrývají více než 80 procent retailového trhu. K účinnější ochraně spotřebitelů, vztahující se i na zbytek trhu a na zprostředkovatele, je ale potřeba novela zákona.

„Jako její zpravodaj se teď snažím projednání maximálně urychlit. První čtení by mělo proběhnout na nejbližší schůzi. Myslím, že tam není žádný problém a pořád věřím, že se ještě může stihnout účinnost od ledna,“ říká poslanec Patrik Nacher.

  • Zdroj: Peníze.cz