• Zveřejněno: 17.09.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

Pod názvem „Role výrobců v rámci v rámci zdravého životního stylu spotřebitelů“ uspořádala Potravinářská komora ČR v Praze tiskovou konferenci, na níž byly vyhlášeny výsledky 8. ročníku soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek roku“.

V úvodu tiskové konference se přítomní novináři dozvěděli, že vyhlášení letošního ročníku uvedené soutěže se uskutečnilo v rámci konání 5. výroční konference Platformy pro reformulace při České technologické platformě pro potraviny s tím, že záštitu nad touto akcí převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

Podle organizátorů konference cílem Platformy pro reformulace je napomoci k vytvoření zdravého životního stylu u spotřebitelů, a to širokou nabídkou potravinářských výrobků, ve kterých došlo k vylepšení nutričního složení. Výsledkem tohoto úsilí výrobců potravin je, že na českém trhu se objevují produkty se sníženým obsahem cukru, soli nebo vylepšenou strukturou obsažených tuků.

Takže k tomu, aby výrobci potravin měnily své receptury, přispívá činnost této Platformy pro reformulace. „Chtěli jsme vytvořit odborné fórum pro diskusi nad jednotlivými reformulačními cíli a technologiemi a vzájemně sdílet zkušenosti s reformulacemi a inovacemi tak, aby se pdíl výrobků s vylepšeným obsahem b na českém trhu dále zvyšoval,“ prohlásila předsedkyně Výboru pro výživovou politiku Platformy pro reformulace České technologické platformy pro potraviny Hana Langrová.

„Dobrou zprávou je, že spotřebitelé stále více vyhledávají zdravější varianty potravin, které nemají vysoký obsah tuků, cukrů nebo soli,“ doplnila Ivana Pražanová, předsedkyně České asociace nutričních terapeutů. Načež dále sdělila, že „Česká asociace nutričních terapeutů reformulace podporuje, protože jsou jedním z preventivních opatření proti rozvoji obezity, která je rizikovým faktorem vzniku neinfekčních onemocnění, a která jsou příčinou 90 procent úmrtí našich obyvatel“.

V rámci programu tiskové konference dostali vybraní výrobci potravin příležitost vysvětlit novinářům, jak inovují své výrobky. Konkrétně šlo o společností Unilever ČR/SR, Danone, a.s., a Nestlé s.r.o.

Samozřejmě, že poté následovaly dotazy novinářů k jednotlivým snahám výrobců o zlepšení jejich potravinářských výrobků. Hovořilo se mimo jiné o tom, že v rámci inovace těchto potravinářských výrobků musejí jejich výrobci dbát na zachování řady zásad a postupů. Například nelze snížit obsah cukru či jiných přísad příliš rychle, během krátké doby, ale až během několika let. Protože, jinak by spotřebitelé, při prudké změně chuti, ztratili zájem daný výrobek kupovat.

V rámci této diskuse se redaktor Asociace samostatných odborů (ASO) a Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) zeptal na to, jak je při těchto reformulacích potravin u nás uplatňována legislativa EU. Dozvěděl se, že při reformulacích čeká výrobce jedno výrazné omezení. Platná evropská legislativa umožňuje informovat spotřebitele o snížení určitých živin až pokud konkrétní změna dosáhne 30 %. Pokud výrobce potravin sníží například obsah cukru v konkrétním výrobku o 20 %, což není málo, nemůže o této skutečnosti informovat ani na obalu produktu a ani prostřednictvím dalších komunikačních kanálů, například reklamy či na internetových stránkách nebo sociálních sítích. Toto nařízení EU umožňuje výrobcům komunikovat snížení určitých živin až při dosažení limitu 30 %. Taková úprava receptury, je podle organizátorů konference, v praxi velmi problematická, protože tak razantní snížení by spotřebitel těžko akceptoval. Proto výrobci potravin přistupují spíše k tomu, že obsah živin snižují postupně, což ovšem nemohou uvádět na obalech těchto svých výrobků. Právě tato skutečnost mnohé výrobce od těchto inovací odrazuje. Proto, jak říkají členové České technologické platformy pro potraviny, je třeba výrobce potravin motivovat k tomu, aby své výrobky zlepšovali.

Pokud jde o výsledky 8. ročníku soutěže cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek roku, nejlepší inovací mezi potravinami letos prošel Míšánek tvaroh od Unileveru. Jde o zmenšenou dětskou variantu výrobku bez kakaové polevy, přidaných barviva a aromat.

Ocenění získal také výrobek Oveska od Mlékárny Kunín, za inovativní propojení celých ovesných zrn v mléce, snížení obsahu cukrů a zároveň zvýšení obsahu vlákniny díky přídavku inulinu. Jana Ovčáčková, ředitelka kvality společnosti Lactalis CZ, pod kterou Kunín spadá, řekla, že snižovat obsah cukru v mléčných výrobcích není jednoduché, jen samotné mléko má pět procent cukru.

Hodnotitelská komise rovněž ocenila šunku nejvyšší jakosti od Maso uzeniny Písek za snížení obsahu soli na 1,8 gramu na 100 gramů výrobku. „Průměrný obsah soli v podobných výrobcích je 2,5 gramu na 100 gramů,“ řekl novinářům výrobní ředitel společnosti Robert Štěpán. Podle něho se podařilo udržet trvanlivost výrobku i přes snížení obsahu soli.

Další ocenění získaly Super dortík s malinami od Emco, pečivo Déčko od Ireks Enzyma, Párky dědy Pilčíka ze společnosti Řeznictví H+H a chléb Sprint od Zeelandie. V kategorii Bezpečnost a kvalita potravin pro malé podniky získal cenu Kitl Sytob Růžový květ, v kategorii pro střední a velké podniky Míša tvarohový Mls od Olmy. V kategorii Potraviny pro zvláštní výživu ve skupině mikropodnik a malý podnik získal cenu MUFFin od výrobce Adveni medical, ve skupině větších podniků Bezlepkový Konzumák od Ireks Enzyma.