Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 13.08.2020

Vážený pane předsedo,
děkuji za Váš dopis ze dne 24. července 2020, ve kterém mě zvete k účasti na jednání 9. sjezdu Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů české republiky dne 6. srpna 2020.

Bohužel se nemohu Vašeho jednání v uvedeném termínu zúčastnit. Budu v té
době na dovolené.
Velmi si vážím spolupráce s Vámi osobně i s odborovou centrálou, kterou reprezentujete. Dnes - po třiceti letech od založení - jste druhou největší a všeobecně respektovanou odborovou centrálou, která zastupuje zaměstnance významných odvětví v Radě hospodářské a sociální dohody. Velmi oceňuji, že i přes nejednou rozdílné názory dokážeme vždy najít rozumné řešení, které přispívá k rozvoji naší ekonomiky. Myslím, že právě schopnost najít společná řešení bude velmi důležitá právě v nadcházejícím období, kdy budeme řešit důsledky současné korona virové krize.
Proto bych Vám i všem delegátům chtěl poděkovat za dosavadní dobrou spolupráci s vládou při řešení zásadních ekonomických a sociálních problémů České republiky a popřát vám úspěšné jednání vašeho sjezdu.

S přáním mnoha úspěchů ve Vaší další práci, pevného zdraví a spokojenosti do
dalších let

Ing. Andrej Babiš

 

Dopis premiéra k 9. sjezdu