Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 01.05.2022
  • Autor: Miroslav Svoboda

Snahu o podporu růstu životní úrovně, formou zvyšování mezd a platů, v tom prezident ČR Miloš Zeman podporuje odbory. Ale podle něho je to z hlediska činnosti odborů v příštím období poměrně málo, proto také v sobotu, když se v sobotu zúčastnil druhého dne jednání VIII. Sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) delegátům doporučil, aby odbory usilovaly i o účast ve vedení firem a podniků. Načež dodal, že dodal, že dobrým příkladem této účasti odborů na řízení chodu firem je právě Německo, kde je participace (spoluúčast) právně zakotvena.

Když prezident ČR Miloš Zeman se v 10.00 hod dostavil na jednání sjezdu, ujal se předseda ČMKOS Josef Středula role jakého si moderátora jejich vzájemného dialogu, který byl veden v přátelském duchu. Nejprve ho stručně seznámil s tím, čím se odbory v současné době aktuálně zabývají. Potvrdil zvolení staronového vedení ČMKOS, k němuž došlo na sklonku prvního dne jednání. Dále zdůraznil, že odbory, se v současné složité a neutěšení ekonomické situaci snaží především o to, aby se lidem u nás lépe dařilo. Proto je tlak odborů na růst mezd, na zvyšování sociálních dávek, na růst důchodů. Načež dodal, že odbory také zaujaly přísný a kritický pohled na počínání současné vlády, tedy na to, jak se tato vláda dokáže či nedokáže vyrovnat se současnou situací. Josef Středula dále uvedl, že odbory váží slušných a zodpovědných podnikatelů. Přičemž konstatoval, že výsledkem pozitivní role odborů ve společnosti je i nárůst nových členů odborů.

Poté promluvil Miloš Zeman, který popřál Josefu Středulovi k obhajobě funkce předsedy ČMKOS. Konstatoval, že měl přátelský vztah k odborům, a to jako bývalý předseda ČSSD, i jako bývalý premiér. Zároveň ale dodal, že není v pořádku, když je, jak se poslední dobou ukazuje, postaven jen jediný kandidát do čela organizace či strany. Proto také doufá, že se tak nestane ve volbě prezidenta ČR, ke které má počátkem příštího roku dojít.

Miloš Zeman poté přešel k tomu, že uvedl, jak podporuje odbory v jejich snaze o zajištění růstu životní úrovně českých občanů. Ale, zároveň to označil za krátkodobý úkol odborů. Podle něho tím dlouhodobým cílem by měla být spoluúčast odborů, jakožto zástupců zájmu zaměstnanců, ve vedení podniků, kde by se odbory měly spolupodílet i na řízení firem. České odbory by, podle Miloše Zemana, o to měly usilovat. Dobrým příkladem je zde sousední Německo, kde je participace odborů při řízení podniků právně zakotvena.

Naopak, jako špatný příklad uvedl Miloš Zeman kuponovou privatizaci. V toto případě, žádná participace zaměstnanců nebyla. Podle něho kuponová privatizace zavedla absentujíc vlastnictví. Byla to v podstatě fikce, která vedla k Viktoru Koženému a k prodeji čs. námořní plavby (miliardář Viktor Kožený je nechvalně proslulý podnikatel spojený s kupónovou privatizací, který je vyšetřován pro podvody. Nyní žije na Bahamách, kdy místní úřady ho odmítají vydat do České republiky – pozn. red.).

Miloš Zeman k tomu dále dodal, že se v poslední době vynořuje otázka zřizování zaměstnaneckých akcií. Připomněl výzvu asi 32 významných osobností z podnikatelského a ekonomického prostředí, které volají po renezanci myšlenky zaměstnaneckých akcií u nás.

Přičemž, podle Miloše Zemana, by české ekonomice to, že by odbory dokázaly zakotvit jejich vliv ve vedení podniků. Vznikl by tak mezi zaměstnanci pocit, a tím i zvýšená motivace k práci, ano, tato firma, kde jsem zaměstnám, je zároveň i moje. Právě to je, podle něho, cestou ke zvýšení produktivity práce.

V další části dialogu prezidenta ČR Miloše Zemana a předsedy ČMKOS Josefa Středuly, vyzval Miloš Zeman Josefa Středulu k tomu, aby předseda odborů kandidovat na prezidenta republiky v nadcházejících prezidentských volbách. Načež prohlásil, že odboráři by měli Josefa Středulu přemluvit k tomu, aby kandidoval. „Vždyť sbírka podivuhodných osob, které se zatím do voleb na prezidenta ČR hlásí, by měla být doplněna o skutečné osobnosti. Doufám, že Josef Středula bude jeden z nejsilnějších prezidentských kandidátů,“ prohlásil Miloš Zeman.

V závěru jejich vzájemného dialogu Josef Středula uvedl, že odbory mají snahu o zajištění participace zaměstnanců pří řízení podniků. Pozitivním příkladem je sousední Německo. Existuje zde ještě druhá možnost, jakou představují Spojené státy, kde je to uskutečněno formou zaměstnaneckých akcií, ale české odbory dávají přednost formě, která je v Německu. Podle předsedy ČMKOS zkušenosti od našich sousedů ukazují, že by se mělo v České republice vytvářet stejné pracovní prostředí, jako je tomu v Německu.

Pokud jde o prezidentskou kandidaturu Josef Středula v podstatě zopakoval své myšlenky, které uvedl delegátům sjezdu již v první den jeho konání, a to, že existují tři způsoby, jak se přihlásit do prezidentských voleb. Za prvé přes Poslaneckou sněmovnu, za druhé přes Senát a zatřetí získat pro kandidaturu podporu veřejnosti. Josef Středula odmítá žádat o podporu poslance či senátory, on volí jedinou možnost, a tou je širší podpora naší veřejnosti. Konkrétně jde o to si zajistit 50.000 podpisů našich spoluobčanů. Takže, Josef Středula uvidí, jaká bude odezva mezi odboráři, mezi našimi lidmi, a podle toho se v průběhu roku rozhodne.