Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 17.06.2017
  • Autor: -sk-

Aby byl všichni spokojeni, je nutné strategicky uvažovat. Ne vždy je to však samozřejmost. Tam, kde však manažeři firem v tomto duchu pracují na zlepšení, se brzy lépe daří i zaměstnancům. Je pravdou, že někde na tom mají svůj výrazný podíl odborové organizace, které nutí k rámci kolektivního vyjednávání vedení firem k tomu, aby přemýšleli s ohledem na další okolnosti přispívající ke zlepšení pracovního klimatu.

Pokud si někdo láme hlavu nad tím, jak posunout firmu (a tím pádem i její pracovníky) o několik úrovní výš, určitě už ví, že je třeba uplatňovat takzvanou metodu strategického řízení. Ta společnosti může na dlouho dopředu určit správný směr a zlepšit její postavení ve srovnání s konkurencí.

Strategické řízení firmy se v hlavách podnikatelských teoretiků začalo objevovat v 80. letech minulého století, ve druhé polovině této dekády pak postupně pronikalo i do praxe. Zpočátku ho využívaly především velké korporace, díky své univerzálnosti však brzy vyšlo najevo, že je vhodná i pro malé a střední podniky.

Základem strategického řízení firmy je, jak jinak, strategie.Tedy dlouhodobý záměr podnikatele, do kterého se promítají jeho vize či cíle. „Zohledňovat je přitom možné všemožné faktory, strategie tak bývají finanční, personální nebo se dotýkají postavení firmy v rámci konkurence. Nabízí se také varianta svázat tyto prvky, které platí za spojené nádoby, do jedné velké globální strategie,“ říká Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež působí na poli revitalizace zejména středně velkých podniků.

Opomíjet se nevyplácí ani mediální obraz firmy – dobří manažeři na něm pracují průběžně a snaží se o jeho pozitivní vývoj. Stejně tak se starají i o zvýšení vzdělání týmu svých zaměstnanců. Samozřejmostí by mělo být též to, že pracují na navýšení obratu. Daří-li se vše propojovat, dobrý výsledek by se měl dostavit – ovšem nejen pro zaměstnavatele a majitele firem, ale též pro zaměstnance, což bohužel ještě u nás není stále samozřejmostí.

„Ačkoliv strategii nastoluje vedení firmy a zároveň za ni plně zodpovídá, klíčové je, aby ji nasáli úplně všichni pracovníci a usměrnili své chování k dosažení daných cílů. To je hlavním smyslem strategického řízení. Definovaná strategie by pro ně měla být určitým posláním, něčím, k čemu směřují. Pokud je toto splněno, nižší a vyšší úrovně ve firmě se vhodně doplňují a tvoří skvěle fungující organismus,“ popisuje Jiří Jemelka.