Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 13.09.2017

Dokument "Shrnutí vývoje vyjednávání se Spojeným královstvím o jeho vystoupení z EU po druhém a třetím vyjednávacím kole" se věnuje dosavadnímu vývoji a shrnuje pozice Evropské komise, Spojeného království a ČR k jednotlivým oblastem (občanská práva, finanční vyrovnání, Euratom, probíhající soudní a správní řízení, výsady a imunity, zboží, governance dohody, soudní spolupráce v občanských a obchodních záležitostech, soudní spolupráce v trestních věcech a Irsko). 

Úplné znění dokumentu:

Shrnutí vývoje vyjednávání se Spojeným královstvím o jeho vystoupení z EU po druhém a třetím vyjednávacím kole

  • Zdroj: vlada ČR