Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 23.06.2022
Právě jsme se dozvěděli, že na první společné schůzce vlády ČR a Národní ekonomické rady vlády (NERV) vzešel od některých členů NERV návrh na vyšší zdanění příjmů lidí. Podle nich je to jediná možná cesta, jak snížit plánovaný schodek státního rozpočtu ve výši přes 300 miliard korun.
Jsem přesvědčen, že tento velice špatný názor Národní ekonomické rady vlády (NERV) souvisí s tím, že tato vláda a její ekonomičtí poradci nejsou vůbec schopni vyvést Českou republiku z krize, která zde je. Jenom zvyšováním daní, a to především zvýšením zdanění příjmů lidí, se to prostě řešit nedá. Velice mne zaráží, že se zde neustále hovoří jenom o zdanění občanů České republiky, místo toho, abychom se zamysleli nad tím, jakým způsobem se zdaní nekontrolovatelné vývozy kapitálu, který získaly zahraniční firmy na českém trhu.
Již delší dobu naše odbory zastávají názor, že nadnárodní společnosti, které odvádějí do zahraničí nezdaněné zisky ve výši několika set miliard korun, by měly být zdaněny, aby tím přispěly ke zlepšení finanční situace v našem státě a tím i k růstu české ekonomiky.
 
V Praze dne 23. června 2022

Bohumír Dufek
předseda
Asociace samostatných odborů
V Praze dne 23. června 2022