Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 14.08.2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu realizuje projekt „Úprava registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy”.

Více informací naleznete na: http://www.rzp.cz/

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

  • Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu