Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 05.11.2018
  • Autor: (li)

Zástupci téměř tří desítek středních škol z Plzeňského a Jihočeského kraje se představí ve středu 7. 11. 2018 od 9.00 do 15.00 hodin v Kulturním domě v Klatovech (Domažlická 767) na už tradiční akci „Akademie řemesel 2018“. Na organizaci se spolupodílí Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Klatovech a Okresní hospodářská komora Klatovy.

„Akademie řemesel“ je určena především žákům 8. a 9. tříd základních škol, kteří stojí před rozhodnutím, jaký studijní nebo učební obor si vybrat pro svoje další studium. V Klatovech se představí jednotlivé střední školy a odborná učiliště se svou aktuální nabídkou jednotlivých oborů.

Akce je určena nejen budoucím studentům, učňům, jejich rodičům a prarodičům, ale také výchovným poradcům a zástupcům základních škol a všem, kteří se zajímají o možnosti studia v našem regionu. Dostane se jim jedinečné možnosti získat v jeden den a na jednom místě přehled o vzdělávací nabídce škol,“ upozorňuje ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Klatovech Dana Miškovičová.

Zástupců Úřadu práce ČR se lidé budou moci ptát zase na věci související s uplatněním na trhu práce. Dozví se, o jaké profese mají zaměstnavatelé největší zájem, jaké možnosti nabízí nástroje aktivní politiky zaměstnanosti či jakým způsobem je možné absolvovat rekvalifikační kurz. Prostřednictvím speciálního testu si návštěvnici budou moci ověřit vhodnost volby budoucího povolání. V případě zájmu tak získají komplexní informace pro volbu studia a budoucího povolání.

Už samozřejmostí je také doprovodný program, který připravují sami žáci a studenti vystavujících škol. Návštěvníci se tak mohou těšit například na módní přehlídky nebo představení odborných dovedností studentů.

  • Zdroj: Úřad práce ČR