Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 16.11.2018

Téměř čtyři desítky středních odborných škol a učilišť a 17 zaměstnavatelů z Rakovnicka a okolí se představí na už 24. ročníku „Veletrhu práce a vzdělávání“. Akce, jejíž organizaci zajišťuje Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Rakovníku, proběhne v úterý 20. listopadu 2018 v Kulturním centru Rakovník. Zájemci mohou přicházet mezi 8.30 – 16.30 hodinou.

Veletrh je určen především žákům základních škol, jejich rodičům, pedagogům, kariérním poradcům, ale také široké veřejnosti. Budoucím středoškolákům nabídne příležitost získat potřebné informace, které jim mohou pomoci při výběru té nejvhodnější školy a oboru. Návštěvníci získají mimo jiné přehled o tom, o jaké profese mají v dnešní době zaměstnavatelé v regionu zájem a jaké vzdělání a dovednosti od svých zaměstnanců požadují.

Příchozí budou mít také možnost komunikovat s personalisty zúčastněných firem, předat jim svůj životopis a seznámit se s nabídkou volných pracovních míst. Zástupci Úřadu práce ČR pomohou návštěvníkům s orientací ve vzdělávací nabídce škol, žákům posledních ročníků ZŠ pak s volbou nejvhodnější profese z hlediska uplatnění na pracovním trhu. Všem zájemcům také poradí nejen
při výběru vhodného povolání či rekvalifikace, ale také jim sdělí podrobnosti z oblasti zprostředkování zaměstnání nebo ohledně nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Návštěvníci veletrhu se mohou těšit i na praktické ukázky práce studentů či zajímavé video-prezentace přítomných firem a škol.

„Cílem veletrhu je umožnit mladým lidem, jejich rodičům, karierním poradcům a všem ostatním zájemcům získat pod jednou střechou řadu užitečných a praktických informací, a to přímo od zaměstnavatelů a zástupců vzdělávacích institucí,“ uzavírá ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Rakovníku Jitka Ledvinová.

 

 

 

  • Zdroj: Úřad práce ČR