Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 29.10.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Kvůli současným restriktivním opatřením může být celkový propad české ekonomiky přes deset procent, varuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. V rozhovoru pro deník Právo také uvedl, že i když jsou současná opatření proti koronaviru nezbytná, budou mít na firmy horší dopady než na jaře, protože mnoho z nich přišlo během první vlny o své finanční rezervy.

Na otázku redakce co říká tomu, že vláda, kvůli pandemii koronaviru, opět omezila maloobchod a služby, odpověděl, že vzhledem k vážnosti situace Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje navržená opatření za nezbytná s tím, že doufá, že budou dodržována, protože bez toho budou jen stěží účinná. Zdůraznil, že zdraví musí být na prvním místě, a to i z pohledu zaměstnavatelů, a to i přesto, že přijatá opatření budou mít na firmy velmi negativní dopady. O to horší, že na rozdíl od jara už řada z nich nebude mít žádný finanční polštář, se kterým šly do první vlny.

Na otázku, co vedení svazu průmyslu a dopravy vadí, odvětil, že jsou rádi, že logické výjimky, které byly na jaře s vládou dodatečně vyjednány, byly v podzimní vlně pandemie stanoveny hned od začátku. Podle něho je dobře, že - na rozdíl od jara - rovnou zůstává otevřená řada opraven, výdejen a servisů. Pro Českou republiku jako exportní zemi je klíčové, že zůstávají otevřené hranice.

To, co ale svazu průmyslu a dopravy vadí, je nepředvídatelnost a nepřehlednost. Už několik měsíců vládu svaz žádá o jednoduchou tabulku, která by ukazovala, jaká opatření budou přijata při pěti tisíci nakažených a jaká přijdou na řadu při patnácti tisících. Vedení svazu na ni stále čeká. I když už od ministerstva zdravotnictví zaslechli, že se jí snad konečně dočkají. Tato tabulka by, podle něho, by měla skutečně vycházet z irského vzoru, který svaz vládě ukázal jako správný příklad.

Na otázku, jako je irský vzor, Radek Špicar reagoval, že jde právě o zmíněnou tabulku. Přehledně, zcela srozumitelně a hlavně s předstihem všem občanům a zaměstnavatelům ukazuje, jaké restrikce budou přijaté v případě, že počet nakažených dosáhne určitého počtu. Každý díky ní přesně ví, co bude následovat. Doplněná je i o přehledně zpracovaný plán, podle kterého bude vláda restrikce uvolňovat v případě, že se jí podaří dostat pandemii pod kontrolu.

Zároveň konstatoval, že je vidět, že vnímala kritiku svazu, že není možné vyhlásit protiepidemická opatření a neříct B, tedy jak stát postiženým firmám pomůže. Uvedl, že je dobře, že vláda, na rozdíl od jara, podpůrné programy připravila a představila velmi rychle, jako například Covid Nájemné II.

A že také přislíbila, že bude jednat o dalším nastavení programu Antivirus B, který je pro firmy klíčový. Zde musíme dodat, že jde o program, který v případě výpadků či poklesu poptávky vlivem uzavření provozů dorovnává 60 procent náhrady výdělku do 29 000 Kč superhrubé mzdy, má skončit tento měsíc. Kabinet chce dnes projednat prodloužení.

Radek Špicar dále uvedl, že svaz jedná s vládou také o prodloužení Covidu Plus pro velké podniky. Na rozdíl od první vlny je ale mnoho firem po těch posledních měsících velmi oslabených a přijaté restrikce budou ohrožovat jejich samotnou existenci.

Načež viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR dále konstatoval, že mnoho firem se v posledních měsících pečlivě připravovalo na druhou vlnu a samy přijaly řadu opatření s cílem ochránit své provozy. Podle něho jsou schopné intenzivně testovat, trasovat a eliminovat nakažené včetně všech spolupracovníků, kteří s nimi přišli do styku. I tyto firmy se ale obávají důsledků vládních opatření, především z pohledu dostupnosti pracovních sil, komplikací při vývozu a celkové ekonomické nejistoty, negativně ovlivňující spotřebitelskou poptávku.

Na otázku, zda je tato pomoc pro podnikatele a podniky dostatečná, odpověděl, že opatření dopadají i na firmy a provozy, které nejsou uzavřeny přímo z rozhodnutí státu. Uzavření provozoven se přelévá na jejich dodavatele a nepřímo se dotkne i dalších sektorů, například potravinářského průmyslu. Proto je důležité, aby vláda prodloužila i program Antivirus B. Ten je určený právě pro tyhle podniky.

Zároveň uvedl, že chybí také nějaké skutečně nouzové moratorium, které umožní pokračovat například firmám i s prošlými licencemi a povoleními, které je nyní obtížnější získat vzhledem k přijatým omezením ve fungování státní správy.

Podle Radka Špicara ministerstvo dopravy musí urychleně řešit kumulující se ztráty železniční osobní dopravy. Vždyť dopravci čekají ztráty za rok 2020 v miliardách korun. Zejména v závazku veřejné služby, tedy u spojů objednávaných státem nebo kraji, je toto potřeba dopravcům kompenzovat, aby se zachovaly investice do kvalitního vozového parku a dalších služeb. Načež dodal, že železniční osobní doprava je silně zasažená a s dopady pandemie se bude vyrovnávat několik let. Proto jsou dopravci rádi, že ministerstvo dopravy připravilo program Covid Bus pro nepravidelnou autobusovou dopravu. Nicméně, podle nich, se musí podpořit i další oblasti silniční dopravy, například pomocí snížení spotřební daně z nafty.

Na další otázku, jak velký vliv bude mít nynější uzávěra na výkon ekonomiky, odpověděl, že vedení svazu odhaduje, že kvůli novým restrikcím může být celkový propad HDP nakonec přes deset procent, namísto původních osmi procent, která jsme předpovídali ještě před měsícem. Všechno záleží na tom, jak dlouho budou přijaté restrikce v platnosti a jestli nebude nutné přijmout ještě tvrdší v případě, že by se ty současné ukázaly jako nedostatečné.
  • Zdroj: Novinky.cz