Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 28.04.2022
  • Autor: Miroslav Svoboda

Evropská komise zaslala tento týden českému Ministerstvu zemědělství oficiální hodnocení vládního návrhu na rozdělení zemědělských dotací v letech 2023–2027.

V této souvislosti vydaly Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR společné vyjádření, ve kterém uvádějí, že „za nejpodstatnější považují výzvu Evropské komise členským zemím, aby přehodnotily své návrhy zemědělské politiky ve světle ekonomických dopadů války na Ukrajině. Původní návrhy byly připravovány ještě před ruskou invazí a dostatečně nereflektují otázky potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. Český návrh jde dokonce zcela opačným směrem, protože nastavuje redistributivní platbu na 23 procent, což je výrazně více než Evropskou komisí doporučených 10 procent a s přehledem nejvíce v celé Unii. Tento parametr určuje míru, v jaké budou peníze odebrány středním a větším zemědělcům a přesměrovány k malým farmám do 150 hektarů. Ty přitom k výrobě českých potravin přispívají minimálně. Pokud bude návrh přijat v této podobě, tvrdě zasáhne střední farmáře, na kterých u nás stojí 60-70 procent produkce potravin, a ještě více zvýší naši závislost na dovozu, popř. způsobí nedostatek potravin.“

V prohlášení AK ČR a ZS ČR se dále píše, že Evropská komise se také, oproti zvyklostem, rozhodla svá hodnotící stanoviska k národním návrhům nezveřejňovat, aby vlády jednotlivých zemí mohly v klidu znovu vše probrat se zástupci zemědělců a domluvit se, jak je třeba SZP modifikovat v reakci na aktuální výzvy.

„Osud českého zemědělství máme nyní ve svých rukou. Věříme, že vláda možnost přehodnotit problematické body využije, přestane se dívat na věc politicky a vyslyší naše věcné argumenty,“ říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha k tomu dodává, že „naši farmáři čelí rekordnímu růstu cen paliv, hnojiv i energií. Mají nedostatek pracovních sil a výkupní ceny zemědělských produktů drtí silné obchodní řetězce. A k tomu všemu vláda navrhuje dobrovolně si odstřelit nosnou část zemědělského sektoru.“

V prohlášení se dále konstatuje, že obě organizace, které společně zastupují více než 80 procent českých produkčních zemědělců, upozorňují na nezamýšlené negativní dopady vládního návrhu již delší dobu, např. na stránkách www.vladni-agrohazard.cz.

  • Zdroj: Agrární komora ČR