Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 15.06.2017

Až 45 tisíc zaměstnanců si díky projektům podpořeným prostřednictvím výzvy nazvané Podnikové vzdělávání zaměstnanců zlepší kvalifikaci. Zaměstnavatelé totiž mohli požádat o dotaci na jejich jazykové vzdělávání, IT kurzy, technické a další kurzy.

Náklady ve výši 1,7 miliardy korun jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu, dalších zhruba 300 milionů korun představuje povinné spolufinancování ze strany žadatelů.

 „Trh práce se neustále vyvíjí a s ním i požadavky na zaměstnance. Doplnění nových znalostí a dovedností pomůže tisícům lidí udržet si práci, proto je role vzdělávání zaměstnanců zásadní,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

 Kvůli mimořádnému zájmu ze strany zaměstnavatelů byla alokace výzvy navýšena o zhruba půl miliardy korun. Přesto nebylo možné podpořit všechny žádosti. O úspěšnosti rozhodovalo bodové hodnocení. Zvýhodněni byli menší zaměstnavatelé a ti z hospodářsky problémových regionů.

 Zaměstnavatelé předložili bezmála 1 500 žádostí o podporu v objemu téměř 2,7 miliardy korun. Dotaci na úhradu nákladů spojených s rozvojem lidských zdrojů nakonec dostane zhruba 1 150 z nich. Dvě třetiny žádostí přišly ze čtyř krajů: Moravskoslezského, Jihomoravského, Ústeckého a z Prahy. Průměrná výše dotace na jeden vzdělávací projekt je zhruba 1,5 milionu korun.

 Realizace projektů, resp. vzdělávacích aktivit už ve většině případů běží. Seznam podpořených projektů je zveřejněn na webu Evropského sociálního fondu. Obdobná výzva pro předkládání žádostí o podporu bude vyhlášena pravděpodobně v roce 2019.

  • Zdroj: MPSV