Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 10.10.2017

Kariérní poradenství, informace o možnostech rekvalifikace, ale také prezentace aktuálně probíhajících projektů. To je výčet oblastí, které návštěvníkům 11. ročníku veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB Liberec nabídnou zástupci Úřadu práce ČR.

Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v severních Čechách proběhne ve dnech 12. - 14. října 2017 v liberecké Home Credit Areně.

Během tří dnů se návštěvníkům představí více než 55 vystavovatelů z řad středních i vysokých škol a zaměstnavatelů, kteří zájemcům nabídnou volná pracovní místa, především v automobilovém průmyslu. Žáci 9. tříd základních škol a jejich rodiče budou mít jedinečnou šanci seznámit se s nabídkou středních škol a učilišť nejen z Libereckého kraje. Veletrh nabídne i prezentaci oborů vysokých škol.

Ke stánku ÚP ČR mohou nasměrovat své kroky jak uchazeči o zaměstnání, tak i všichni, kteří se zajímají o možnost pracovního uplatnění, chtějí změnit profesi nebo se třeba chystají přijmout nové zaměstnance. Jejich zástupci zájemcům přiblíží veškeré podrobnosti o širokém portfoliu služeb, jež Úřad práce ČR nabízí.

„Lidé se dozvědí, o jaké profese je zájem, co zaměstnavatelé očekávají od budoucích zaměstnanců, jak jim může ÚP ČR pomoci ve vstupu nebo návratu na trh práce. Naši specialisté představí zájemcům nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Zaměstnavatelé se u nich mohou informovat o možnostech spolupráce v rámci výběrových řízení nebo poskytnutí příspěvku na dotovaná pracovní místa,“ vyjmenovává ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Liberci Elena Čermáková.

„Velmi vítám aktivitu Krajské pobočky ÚP ČR v Liberci a všech významných sociálních partnerů na trhu práce. Nelze opomíjet také důležitost této akce pro naše klienty, kteří zde mohou nalézt příležitost k uplatnění se na trhu práce, a to díky široké poptávce po pracovní síle. Vzhledem k tomu, že se v řadě měst realizace obdobných akcí daří, je cílem Úřadu práce ČR rozšířit tuto nabídku v rámci celé republiky,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Součástí akce bude i bohatý doprovodný program. V jeho rámci proběhne, stejně jako v předchozích letech HR konference, tentokrát na téma „Vnitřní dynamika firem“. Večer proběhne debata s Vendulou Pizingerovou, prezidentkou Kapky naděje a Adamem Podholou z iniciativy Zachraň jídlo, kteří představí své životní příběhy a odhalí více o jejich cestě k úspěchu.

Klub zaměstnavatelů opět vyhlásí soutěž středních škol s názvem „Doporučeno zaměstnavateli“, v jejímž rámci odborná komise vybírá tři nejlépe hodnocené střední školy v Libereckém kraji. Během veletrhu proběhne na pódiu přehlídka dovedností studentů jednotlivých středních škol i zájmových kroužků.

 

 

  • Zdroj: Úřad práce ČR