Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 23.05.2023

Agrární komora ČR (AK ČR) zaslala dnes médiím komentář prezidenta AK ČR Jana Doležala k výsledkům šetření cen vybraných potravin, které dnes zveřejnil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Text komentáře přinášíme v plném znění:

„Vítáme, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zabývá cenovým vývojem potravin, i když zatím jen u mléka, mouky, másla, vajec a kuřat. Zákazníci si zaslouží vědět, jakou část dávají zemědělcům, potravinářům či obchodníkům z ceny, kterou platí za potraviny. Agrární komora ČR byla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k dispozici po celou dobu šetření cen těchto vybraných komodit a podala řadu podnětů, stejně tak s ním spolupracovaly i profesní svazy zemědělských prvovýrobců.

Věříme, že výsledky šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže odpovídají skutečnosti a odpovědnost za vysoké ceny potravin na první pohled připisují všem článkům v rámci dodavatelsko-odběratelské vertikály. Nicméně ve skutečnosti to tak vůbec nemusí být, protože postrádáme informace o vztahu mezi výší nákladů vůči ceně konkrétní komodity a výši obchodní přirážky, přestože se těmito otázkami Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle našich informací také zabýval.

Současně je třeba zdůraznit, že čeští chovatelé a pěstitelé jsou sice na začátku potravinové výrobní vertikály, ale mají s produkcí rostlinných i živočišných komodit zdaleka nejvíce práce a také nákladů. Například kuřata jsou vykrmována po dobu 35 až 50 dní a po celou dobu se o ně chovatel stará, což znamená náklady na krmné směsi, energie, pohonné hmoty, mzdy pracovníků a další. Tyto náklady ale nemohou v plné míře promítnout do cen, za které prodávají svou produkci. Odmítáme, že by čeští zemědělci zdražovali lidem potraviny, jak tvrdí navzdory výsledkům šetření ÚOHS prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Chápeme, že by jej německá skupina Schwarz, jejíž podíl na tuzemském maloobchodním trhu činí, podle ÚOHS, neuvěřitelných 32 %, asi příliš nepochválila, kdyby začal konečně mluvit pravdu.

Oceňujeme, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zabývá mechanismem fungování privátních značek, na který jej upozornila Agrární komora České republiky a které vytlačují zavedené značky potravin domácích výrobců, na něž jsou zákazníci zvyklí a mají je rádi. Podíl privátních značek potravin, které prodávají obchodní řetězce, se bohužel zvyšuje, na což rovněž poukázal ÚOHS,” říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

 

  • Zdroj: Agrární komora ČR