Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 17.11.2017

Za období leden až září 2017 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) téměř 1,3 mil. ukončených případů dočasných pracovních neschopností (DPN). To je o 9 % více než za stejné období loňského roku. Počet prostonaných dnů se meziročně zvýšil o téměř 3 miliony, za devět měsíců letošního roku jich bylo téměř 53,4 milionu. Na nemocenském se za tři čtvrtletí letošního roku vyplatilo necelých 14 miliard Kč.

Průměrná délka trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti se oproti stejnému období roku 2016 přibližně o jeden den zkrátila - z loňských 43,5 dnů na letošních 42,22 dnů. Nejkratší dobu na tzv. neschopence trávili pojištěnci v Praze (v průměru necelých 33 dnů). Naopak nejdelší byla průměrná délka trvání dočasné pracovní neschopnosti ve Zlínském kraji - téměř 51 dnů, což přesahuje celorepublikový průměr o více než 8,5 dne.

V průměru nejkratší dobu stonali muži ve věku do 20 let (14,57 dne), naopak nejdéle muži věkové skupiny nad 60 let (77,22 dnů). U žen byla nejdelší průměrná délka stonání (téměř 55 dnů) zaznamenána ve věku 50 - 59 let.

Nejvíce ukončených případů DPN, tzv. neschopenek, bylo ve Středočeském kraji (143 239), následovalo Hlavní město Praha (140 008). Nejvíce prostonaných dnů bylo zaznamenáno v Moravskoslezském kraji (více než 7 milionů).

 

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti za 1. 1. - 30. 9. 2017 podle krajů

Kraj

Počet ukončených případů DPN

Počet

prostonaných dnů

Průměrná délka trvání jednoho případu DPN

Hl. m. Praha

140 008

4 569 907

32,64

Jihočeský

82 973

3 703 713  

44,64

Jihomoravský

136 364

6 019 103

44,14

Karlovarský

35 140

1 359 610

38,69

Královéhradecký

71 290

2 880 416

40,40

Liberecký

58 390

2 320 247

39,74

Moravskoslezský

139 955

7 060 924

50,45

Olomoucký

76 451

3 567 991

46,67

Pardubický

65 213

2 744 682

42,09

Plzeňský

83 387

3 257 916

39,07

Středočeský

143 239

5 501 270

38,41

Ústecký

98 587

3 999 627

40,57

Vysočina

63 136

2 832 477

44,86

Zlínský

69 846

3 548 425

50,80

Celkem ČR

1 263 979

53 366 308

42,22

 Zdroj: ČSSZ

 

 

 

  • Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení