Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 11.09.2017
  • Autor: (li)

Ve dnech 12.–14.9. se v jihomoravské Lednici setkají významní podnikatelé, manažeři, ekonomové a představitelé samosprávy, aby debatovali o možnostech zlepšit konkurenceschopnost českého hospodářství tváří v tvář měnícímu se světu.

Historicky nevídané zrychlování technologických, ekonomických i vzdělávacích změn vytváří obrovský a dosud neznámý/nový tlak na společnost jako celek i na její jednotlivé části. Dopad změn na jednotlivé firmy, samosprávu, vzdělávací instituce - a dosud nedostatečná reakce na ně, to budou hlavní témata v Lednici.

Setkání pořádá Zet Foundation a Česká manažerská asociace. Cílem je upozornit na význam, jaký má pro přežití v současném turbulentním světě vhodně orientované a organizované vzdělávání, národní podnikatelství a rozvíjení lokálních ekonomik. Na setkání se nebude jen hovořit o vizích - diskutující představí zejména konkrétní příklady.

Podnikatelsko-ekonomické fórum navazuje na myšlenky a činy Tomáše Bati, který uplatňoval princip: „Mysli globálně, jednej lokálně.“ Ostatně první celosvětová Konference o vědeckém řízení se konala i díky iniciativě Tomáše G. Masaryka v roce 1924 v tehdejším Československu.

Ve středu dopoledne dojde k důležitému neformálnímu setkání desítek vrcholových českých manažerů (Prezidium ČMA, Klubová rada, Ambasadoři ČMA a členové Klubu Manažerů roku, tj. nositelé této prestižní manažerské soutěže). Pozval je na něj prezident České manažerské asociace Pavel Kafka.  Zúčastní se diskuse Rady expertů ČMA s profesorem Milanem Zeleným.

Hlavní diskuse proběhne ve středu 13.9. od 14.00 mezi světovým ekonomem, vědcem, podnikovým konzultantem a propagátorem Baťova systému Bernardem Scholzem, profesorem Milanem Zeleným, Ivanem Baťkou a Petrem Krištofovičem. Mottem středečního dne je „Konfrontace a propojení odlišných názorů.“

První den, v úterý 12. 9., se budou konat dva kulaté stoly s mottem „Podnik není stroj, informace nejsou znalosti.“ Nejdříve s podnikatelem, koučem Petrem Krištofovičem, který vybudoval nadnárodní finančně poradenskou společnost Salve Group. Poté s majitelem a generálním ředitelem společnosti Fosfa Ivanem Baťkou, následovníkem myšlenek a způsobu řízení Jana a Tomáše Baťových. Ten nedávno pro Hospodářské noviny uvedl: „Přestože někdy zaznívá, že jejich (bratří Baťů) koncept je překonaný, myslím si, že pro Čechy je jedinečný a měli bychom se od nich všichni učit.“ Společně s ním se o své zkušenosti v zavádění nové značky Feel Eco podělí Miroslav Kývala z Fosfy.

Smyslem konference je také upozornit na skutečnost, že je nutno podporovat plnohodnotný rozvoj ve všech regionech země, jen takový  zajistí potřebnou kohezi a dlouhodobou prosperitu celé země. Nové myšlenky, zajímaví lidé a inovativní postupy vznikají i v místech zdánlivě vzdálených od centra, ale ve skutečnosti možná bližších skutečné podstatě změn, kterými svět prochází. Ostatně právě Baťa a jeho Zlín toho byli před sto lety takovým příkladem.

Česká manažerská asociace (ČMA) je dobrovolným nezávislým sdružením řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy. Je jediným sdružením manažerů napříč obory a regiony. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědnému postoji manažerů vůči zákazníkům i společnosti jako celku.

 

  • Zdroj: ČMA