Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 06.10.2017
  • Autor: (sk)

Paní Lucie z Děčína, samoživitelka se dvěma dětmi. Byla bez vzdělání a pracovních zkušeností, ale potřebovala práci. Co s tím? Po 7 letech v evidenci Úřadu práce ČR vstoupila do projektu, který jí pomohl. A není sama.

Přes 800 uchazečů o zaměstnání z řad rodičů s dětmi do 15 let a lidí pečujících o osobu blízkou už vstoupilo do projektu s názvem: „Flexibilně do práce v Ústeckém kraji“. Více než šesti stovkám z nich se tak podařilo získat práci. Projekt realizuje zdejší krajská pobočka Úřadu práce ČR, financuje ho Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR.

Jmenovaný projekt běží v Ústeckém kraji od ledna 2016, zaměřuje se na sladění rodinného a profesního života. Právě rodiče malých dětí nebo lidé, kteří dlouhodobě pečují o své blízké, totiž nemohou vzhledem k omezeným časovým možnostem nastoupit do zaměstnání na plný úvazek. Výsledkem je pak jejich dlouhodobý pobyt v evidenci Úřadu práce ČR, postupná ztráta dovedností a nedostatek sebevědomí.

Patří mezi ty nejohroženější skupiny na trhu práce. Přitom stačí málo – umožnit jim pružnou pracovní dobu, částečný úvazek, sdílené pracovní místo nebo třeba práci z domova. Máme zkušenosti, že zaměstnanci, kterým zaměstnavatelé vyšli v tomto ohledu vstříc, jsou loajální a zodpovědní,“ shrnul ředitel Krajské pobočky ÚP ČR Radim Gabriel.  

Kdo se může tedy do projektu zařadit? Měl by to být uchazeč o zaměstnání, který pečuje o dítě do 15 let věku, nebo o závislou osobu s přiznaným příspěvkem na péči.

Schváleným účastníkům nabízí tato novinka řadu aktivit. Mezi nejstěžejnější patří široké poradenství, školení, rekvalifikace, proplacení příspěvků na vstupní lékařské prohlídky, cestovní výdaje, proplacení hlídání dětí či pečovatelské služby pro závislé osoby nebo seniory. Jednou z těch hlavních je pak zprostředkování zaměstnání. Pokud zaměstnavatel vytvoří pracovní místo pro účastníka projektu, který je v evidenci ÚP ČR déle než 24 měsíců, může získat příspěvek na mzdu po dobu 12 měsíců ve výši 15 000 Kč. I v případě přijatého uchazeče, jenž je nezaměstnaný kratší dobu, činí výše příspěvku 13 000 Kč. 

Jednou z těch, které jsou v projektu zapojeni, je i výše zmíněná paní Lucie. Je příkladem, že pomoc v rámci projektu funguje. Byla celých sedm let v evidenci ÚP ČR. Když v té době hledal spolek INDIGO zaměstnance, který by byl schopen pomáhat s aktivitami pro romské děti z lokality Boletice, paní Lucie po úspěšně absolvovaném pohovoru nastoupila jako pomocný pracovník v sociálních službách. Nastoupila na plný úvazek, ale s pružnou pracovní dobou, kterou potřebovala, aby mohla plnit i své rodičovské úkoly. Místo výkonu práce má teď přímo v místě bydliště. Pracuje v nízkoprahovém zařízení dětí a mládeže Kamarád v Děčíně s dětmi a mládeží ve věku od 3 do 26 let. A zaměstnavatel ji podpořil i ve snaze zvýšit si kvalifikaci.

„Díky tomu jsem úspěšně absolvovala akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách a získala tak oficiální osvědčení k výkonu této profese,“ uzavírá Lucie, která jde příkladem ostatním a je důkazem toho, že i člověk, který je bez práce delší dobu, ji může nakonec najít.

Další podrobnosti k projektu jsou k dispozici na webových stránkách:  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/projekty_esf/projekty_v_realizaci/regionalni_projekty/flexibilne_do_prace_v_usteckem_kraji