• Zveřejněno: 20.07.2021

Mají v takovém případě rodiče nárok na ošetřovné? Jednouchá odpověď, ano, mají.

Jak žádat o ošetřovné při uzavření tábora

Jestliže dojde k uzavření dětského tábora, v jehož denní či týdenní péči dítě jinak je (pobytový i příměstský tábor), z nařízení příslušného orgánu, vnikne zaměstnanci (pokud splní zbylé stanovené podmínky), který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, nárok na ošetřovné.

Jak upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), to samé platí v případě, pokud je dítěti nařízena karanténa a jeho pobyt na táboře by byl z tohoto důvodu ukončen či přerušen. Nárok na výplatu je pouze po stanovenou podpůrčí dobu 9 kalendářních dnů (16 kalendářních dnů u samoživitelů), nejdéle však do dne, ve kterém měl tábor skončit. Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, doplnila ČSSZ.

Při karanténě se žádá na tiskopise Rozhodnutí o potřebě ošetřování/péče vystaveném lékařem (hygienou). Při uzavření tábora na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy), kde se do názvu školy napíše označení tábora a údaj o zřizovateli tábora.

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/uzavreli-vam-tabor-napriklad-kvuli-koronaviru-ctete-jak-je-to-s-osetrovnym/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2021-07-18

  • Zdroj: Podnikatel.cz