Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 15.05.2018
  • Autor: Miroslav Svoboda

Prasat chovaných v ČR letos meziročně přibylo o 66.443 na 1,56 milionu, o skoro desetinu vzrostly také počty drůbeže na 23,57 milionu. O 0,4 procenta, tedy 5500, ubylo skotu, uvedl včera pro ČTK Český statistický úřad. Tyto údaje statistici každoročně sbírají k prvnímu dubnu. Na klesající počty prasat a skotu dlouhodobě poukazuje Agrární komora ČR. Podle jejích představitelů je výkonnost českého zemědělství nižší než v roce 1936.

V minulosti byly počty prasat několikanásobně vyšší. "Před deseti lety to bylo 2,4 milionu kusů a před 30 lety dokonce 4,6 milionu kusů," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství ČSÚ Jiří Hrbek. Letos k prvnímu dubnu bylo meziročně o deset procent více prasat na výkrm o hmotnosti přes 110 kilogramů. O skoro 1400 ubylo prasniček.

"I přes mírný růst je zcela zásadní problém, že stavy prasat a skotu trvale klesají, čímž dochází k dalšímu rozvracení již tak nezdravé struktury sektoru, ve kterém převažuje rostlinná nad živočišnou výrobou. Chybí jak zhodnocení rostlinných komodit, tak domácí zpracování i následně humus v půdě," uvedl Jiří Felčárek z Agrární komory ČR. Zároveň dodal, že proti konci minulého režimu se v ČR chová 29,1 procenta prasnic a 28,8 procenta dojnic, soběstačnost státu ve vepřovém je na 36,4 procentech. "Hrubá zemědělská produkce ve stálých cenách je k roku 1989 na úrovni 41 procent a u mléka 62 procent. Zemědělství má v tomto směru dokonce nižší výkonnost než v roce 1936," upozornil.

Podle Jiřího Felčárka je v České republice dostatečný prostor pro růst živočišné výroby, na 100 hektarů zemědělské půdy čeští zemědělci produkují 62 kg vepřového masa a 75 kg mléka. "Přitom pro srovnání Německo má 356 kg v mase a 170 kg mléka a Nizozemsko dokonce 690 kg vepřového a 680 kg mléka," konsatatoval.

O 1774 vzrostl letos meziročně počet chovaných ovcí na 218.915, o 2142 přibylo koz na 30.316. O 633 se také letos více chovalo koní, bylo jich 35.181.

V ČR dlouhodobě roste spotřeba masa. Předloni to bylo 80,3 kilogramu na hlavu, což bylo proti roku 1950 skoro dvojnásobek. Ve spotřebě masa meziročně vzrostla o 4,1 procenta konzumace hovězího, které ale stále i s telecím, u kterého meziročně vzrostla spotřeba o desetinu, tvoří zhruba deset procent z celkové spotřeby masa. O 2,9 procenta předloni vzrostla spotřeba drůbežího masa na 26,8 kilogramu, což je zhruba třetina snězeného masa. Spotřeba vepřového klesla o desetinu procenta na 42,8 kilogramu, což je 53,3 procenta snězeného masa.