Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 12.04.2018
  • Autor: Miroslav Svoboda

Zajistit spravedlivější jednání obchodních řetězců vůči drobným a středním zemědělcům, kteří jim za někdy nevýhodných podmínek dodávají zboží, chce Evropská komise. S návrhem na zákaz řetězci často používaných nekalých praktik, dnes novináře seznámil komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan.

Po vzniku podobné legislativy volaly členské země, včetně Česka a Slovenska, už v roce 2016. Připomínaly, že nespravedlivé obchodní praktiky už na národní úrovni řeší 20 z nich. Hogan dnes novinářům řekl, že s prosazením návrhu by podle něj neměly být potíže, velkou podporu má podle něj věc také v Evropském parlamentu.

Podle návrhu komise mají být zakázány například opožděné platby za potraviny podléhající rychlé zkáze, rušení objednávek na poslední chvíli, jednostranné nebo retroaktivní změny smluvních podmínek či nucení dodavatelů, aby platili za znehodnocené produkty.

Další postupy budou přípustné pouze v případě, že se na ně vztahuje jasná a jednoznačná předchozí dohoda mezi partnery. To jsou situace, kdy kupující dodavateli vrací neprodané potraviny, kdy kupující od dodavatele vyžaduje platbu za uzavření či obnovení smlouvy o dodávkách a kdy dodavatel platí za propagaci potravin, které kupující prodává.

Státy bloku budou muset určit úřad, který bude nová pravidla prosazovat. Pokud se prokáže porušení předpisů, tento bude moci ukládat "přiměřené a odrazující" sankce.

Příslušný orgán také bude mít možnost zahájit šetření z vlastní iniciativy nebo na základě stížnosti. Stěžovatelé přitom budou moci požádat o zachování důvěrnosti a anonymity, aby ochránili svou pozici vůči obchodnímu partnerovi.

Evropská komise dnes připomněla výsledky loňské veřejné konzultace, podle nichž nekalé obchodní praktiky v potravinovém řetězci byly problémem pro většinu zainteresovaných subjektů, ať už šlo o obchodní organizace, nebo zemědělské či potravinářské odvětví. Celých 96 procent respondentů veřejné konzultace v roce 2017 k modernizaci společné zemědělské politiky souhlasilo s tím, že zlepšení pozice zemědělců v hodnotovém řetězci, včetně řešení nekalých obchodních praktik, by mělo být součástí evropské zemědělské politiky.

Zemědělci a potravináři v České republice na tento problém nekalých praktik zahraničních obchodních řetězců poukazují již řadu let. Proto také Potravinářská komora ČR, která je nedílnou součástí Agrární komory ČR, před mnoha lety vyvíjela politický tlak na tehdejší vlády ČR a současně i v Poslanecké sněmovně PČR, aby byl přijat zákon, který by toto nekalé jednání zahraničních obchodních řetězců vůči zemědělcům a potravinářům omezil. Šlo totiž o to, že řetězce těmito praktikami mnohdy preferovali dovážené zboží ze zahraničí, nejčastěji ze zemí, odkud tyto řetězce pocházejí. Výsledkem tohoto tlaku Potravinářské komory ČR, za účinné podpory celé Agrární komory ČR, bylo v roce 2009 přijetí zákona č. 395/2009, o významné tržní síle, a to s cílem tyto nekalé praktiky omezit. Jenže, časem se ukázalo, že obchodní řetězce si během let našly skuliny, jak tento zákon nenápadně obcházet. Po dalších protestech zemědělců a potravinářů byl tento zákon v roce 2016 novelizována a podmínky hry vůči řetězcům byly o něco zpřísněny.

Mimochodem tímto problémem se v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny PČR zabývá poslankyně Margita Balaštíková, která v loni na podzim v rozhovoru pro časopis AGRObase, který vydává Agrární komora ČR, uvedla, že zahraniční obchodní řetězce opět našly cestu, jak některá ustanovení tohoto zákona obcházet. V tomto rozhovoru také zdůraznila, že na půdě Poslanecké sněmovny a v odborných zemědělských a potravinářských kruzích se již znovu diskutuje o nutnosti připravit další novelizaci tohoto zákona. Zemědělští a potravinářští odborníci z řady členů Agrární komory ČR v této souvislosti poukazují na to, že například ve Francii našla tamější vláda způsob, jak nepřipustit tak radikální negativní postup obchodních řetězců vůči francouzským zemědělcům. Proto také, myšlenka o tom, že vůči nekalým praktikám obchodních řetězců je nutné postupovat jednotně v rámci celé EU, je, z hlediska všech farmářů a potravinářů, a to nejen u nás, určitě potěšující. Jde jen o to, jak rychle se toto nové ustanovení, jak dnes prezentoval komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan, podaří prosadit ve všech zemích EU, a to příslušným nařízením Evropské komise.

  • Zdroj: čtk