Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 12.02.2018

Evropská komise (komisaři Thyssen a Avramopoulos) a EOK, BusinessEurope, UEAPME, CEEP a Eurochambres dne 20. prosince 2017 uzavřeli partnerství. Signatáři se zavázali, že partnerství převedou na konkrétní akce na národní úrovni.

Finální znění evropského partnerství pro integraci, které stanoví klíčové zásady a závazky týkající se podpory a posílení příležitostí pro integraci uprchlíků a přistěhovalců, kteří legálně pobývají v EU, pracovní trh naleznete zde:

Evropské partnerství pro integraci - nabízení příležitostí pro integraci evropského trhu práce 

  • Zdroj: EOK