Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 12.01.2018
  • Autor: MPSV

Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová dne 11.1.2018 přivítala v budově MPSV členy sněmovního výboru pro sociální politiku. Programem setkání bylo představení vedoucích pracovníků resortu, tedy náměstků a ředitelů přímo řízených organizací. Zároveň byli členové výboru seznámeni s detailní činností jednotlivých sekcí ministerstva.

Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová představila svoji vizi otevřené spolupráce a komunikace mezi Výborem pro sociální politiku, jejich jednotlivými členy a MPSV. Dále se projednával aktuální stav řešení informačních technologií v resortu MPSV a změny v organizační struktuře České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) či změny v lékařské posudkové službě.

„Je mi potěšením přivítat na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí zástupce sociálního výboru a představit jim agendu svých kolegů. Důležité je odstranění bariéry a nastavení intenzivní spolupráce se sociálním výborem,“ řekla ministryně Němcová a doplnila, že je nutné uklidnit napjatou situaci, která panovala mezi výborem a dřívějším vedením ministerstva.

Setkání se také zúčastnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který zmínil představu úzké spolupráce mezi rezorty Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí, a zároveň mezi samotným Výborem pro zdravotnictví a Výborem pro sociální politiku Poslanecké sněmovny.

Výbor pro sociální politiku projednává v rámci své činnosti především legislativní návrhy v gesci MPSV, ale i jiných gestorů, jejichž návrhy se týkají sociální oblasti.

  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR